Vilniaus žemaičių kultūros draugija – savo veiklos ketvirtojo dešimtmečio kelyje

Sumanymas įkurti Vilniaus žemaičių kultūros draugiją kilo Lietuvos atgimimo metais  – 1987-aisiais. Tai buvo padaryta 1989 m. lapkričio mėnesį. Draugijos įkūrimo iniciatorius – prof. Vacys Milius. Šią idėją plaikė aktyvūs Vilniaus žemaičiai Alfredas Bumblauskas, Stasys Gutautas, Stanislovas Kavaliauskas ir būrys kitų vilniečių. Apie  šios draugijos 20-ies metų kelią rašoma 2010 m. išleistoje knygutėje „Vilniaus žemaičių kultūros draugijos dvidešimtmetis“. Artimiausiais metais internete planuojama paskelbti ir šios draugijos  1987–2020 m. metraštį.

Smush Image Compression and Optimization