„ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS” ŽURNALO TURINYS. 2000 m.

„Žemaičių žemė”. 2000 m. Nr. 1

„Žemaičių žemės" žurnalo viršelis. 2000 m. Nr. 12 / Lietuvos įstatymai apie kalbą, tarmes, ir jų puoselėjimą.
3-5 / Tarmės – kalbos gyvybės šaltinis. Interviu su Valstybinės kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke Danguole Mikulėniene.
6/ Aleksas Girdenis, Juozas Pabrėža. Tarmių reikšmė.
9/ Povilas Šverebas. Dionizas Poška ir Lėlaičiai.
10, 11 / Mukienė Danutė. Iš žemaitėškas rašības istuorėjės.
12, 13 / Juozas Pabrėža. Žemaičių kalbos ir rašybos reikalai prieškario ir karo metų spaudoje bei antologijoje „Žemaičiai”.
14 / Juozas Kubilius. Tarmių tyrinėjimai Lietuvoje.
15, 21, 29, 45 / Gediminas Bugaitis. Žydai Skuode.
16 / Kazimieras Prušinskas. Latvių kalbos tarmės.
17 / Jurgis Želvys. Prūsų kalbos paminklai.
18 / J. Macha. Vokietija. Reino krašto Kelno srities gyventojų tarmė ir literatūrinė kalba.
19 / Peter Viesinger. Apie tarmės ir literatūrinės kalbos sąveiką Austrijoje.
20, 21 / Walter Haas. Tarmė ir literatūrinė kalba vokiškai kalbančioje Šveicarijoje.
22-24 / Giedrius Subačius. Kultūrų stiprybė – įvairovė.
25 / „Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles”.
26, 27 / Vysk. Jonas Boruta SJ. Gimtosios kalbos ir tikėjimo šaukliai.
28, 29 / Juzefa Jankauskaitė. Žemaičių kultūros draugijos redakcijos leidiniai.
30, 31 / Danutė Mukienė. Žemaičių spaudos istorijos fragmentai.
32, 33 / Irena Varnienė. Domicėlė Petrutytė – Montessori idėjų puoselėtoja.
34-37 / Rudīs Edvards. Išaugau, žaliavau, žīdiejau.
38-43 / Džervienė Teklė. Akmou so velnė piedo.
44, 45 / Ignas Končius. Lietuviškai kalba…
46, 47 / Marija Purvinienė. Atsisveikinome su Vytautu Gedgaudu.
48 / Pabrieža Jūzaps. Saulaukiou jau 10 metu.

„Žemaičių žemė”. 2000 m. Nr. 2

"Žemaičių žemės" žurnalo viršelis. 2000 m. Nr. 23-4 / Interviu su muzikologe Zita Kelmickaite. Kaip prakalbinti žemaitį?
5 / Gulbinātė Laura. Dainū tīrėniejėmā, rinkėnē
6-7 / Žemaičių liaudies melodijų stilius. Parengta pagal Jadvygos Čiurlionytės studiją ,,Lietuvių liaudies
melodikos bruožai”
8-11 / Loreta Mukaitė. Žemaičių instrumentinis folkloras
11, 15,20-21 / Sungailātė Dalė. Žemaitiu folkluora ansamblē
12-14 / Ausra Trapulionytė. ,,Klausyk, klausyk, sesute, ką tau kanklės sakys…”
16-19 / Gaila Kirdienė. Liaudies smuikavimas Žemaitijoje
22 / Laura Gulbinaitė. Žemaičių choreografija
23 / Eugenija Venskauskaitė. Ką ir kaip šoko Žemaitijoje?
25 / Paulius Vaniuchinas. Jozefas Mašekas
26 / Piotr Dahlig. Lenkų liaudies muzika.
28-30 / Karina Fierkovičiūtė. Muzika tautinių mažumų kultūroje. Lietuvos karaimai
31-32 / Žana Lebedeva. Lietuvos sentikių religinė muzika
33-35 / Loreta Mukaitė. Šventosios kuršininkų liaudies dainų ypatumai
36-39 / Audronė Pociutė. Kodėl Žemaitijoje nėra kalendorinių dainų?
40 / Loreta Mukaitė. Pamąstymai apie žodžio ir muzikos sąveika žemaičių dainose
41-42 / Trys Platelių dainininkės. Parengta pagal to paties pavadinimo Stanislavos Stripinienės
publikaciją, paskelbtą 1988 m. leidinyje ,,Aš išdainavau visas daineles”
43 / Jurga Sadauskienė. Onorata Bružaitė-Ališauskienė
44-45 / Šablevičiūtė Milda. Loukės etnuografinis ansamblis ,,Šatrėjė”
46-47 / Šarkātė Lijana. „Insula”
48 / Ugnė Laukaitytė. Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos ,,Samogitia”
folkloro ansamblis ,,Virvytė”.

„Žemaičių žemė” (2000 m. Nr. 3)

"Žemaičių žemės" žurnalo viršelis. 2000 m. Nr. 32 / Mukienė Danutė. Ka tuo žemie kuožnam gīvenė būtom gerā
3-5 / Česlovas Kudaba. Žemaitijos kiemai ir sodybos
6,7 / Gotauts Stasis. Aple žemaitiu gīvenėma būda ėr anū kaimīnus
8-11 / Vida Rimkuvienė, Danute Mukienė. Buitis ir amatai
11, 15, 33 / Žemaitytė Jurga. Žemaitėškas ličīnas
12-14 / Vaida Vaitkutė. Keramika. Viekšniai, Kuršėnai ir jų apylinkės
16-19 / Gediminas Šatkauskas. Žemaitijos kaimo buities muziejus
19, 46, 47 / Baniulaitytė Zita. Žemaitiu tautėnē drabužē
20, 21 / Vaida Vaitkutė. Liaudies baldai irjų dekoravimas Žemaitijoje
22 / Vitas Valatka. Kraičių skrynios ir kraitis
23 / Česlovas Kontrimas. Žemaitijos geležiniai kryžiai
24, 25 / Viktoras Vitkus. Raseinių krašto kryžių dekoras
26, 27 / Viktoras Vitkus. Raseinių krašto dievdirbiai
28, 29, 31 / Vaida Vaitkutė. Kuršo tradidnis kostiumas
30, 31 / Irena Marcinkevičienė. Žemaičių ir kašubų plenerai
32 / Vaida Vaitkutė. Nacelų šeima – keramikų dinastija Kašubuose
34, 35 / Janina Uginčienė. Žemaičių valgiai
36 / Petras Šmitas. Dailės klubui ,,Guboja” – 30 metų
37 / Aleksandras Ilginis. Brandos metas
38 / Dailės klubas ,,Guboja”. Istorijos fragmentai
39 / Vasaros plenerai
40 / Tomas Karkalas. Savęs suvokimas
41 / Edvinas Pajūris. Vėlai pradėjęs piešti dailininkas
42, 43 / Sergejus Plotnikovas, Regina Dambrauskaitė,
Violeta Jokubauskienė, Borisas Jokubauskas,
Juozas Šikšnelis, Silverijus Masiulis, Juozas Jagela.

Apie save ir kitus
44 / Danielius Rusys
45 / Aleksandras Ilginis. Dar neatrastas Vytautas
47 / Danute Šimanskaitė. Išsaugokime tai, ką mums bočiai paliko
48 / Gediminas Bugaitis. Moderni vidurio Europos jaunimo integracija

„Žemaičių žemė” (2000 m. Nr. 4)

"Žemaičių žemės" žurnalo viršelis. 2000 m. Nr. 42 / Mukienė Danutė. Aple kou mes kartas ožmėrštam
3 / Simonas Kalvaitis. Bobreko dvaras
4, 5 / Laima Kiauleikytė. Straipsnio ,,Lietuvos dvarų muzikos kultūra tautinio atgimimo išvakarėse (,,Menotyra”. 1998 m. Nr. 1) fragmentai
6 / Kunigaikščiai Oginskiai (Grigalius Antanas Oginskis, Tadas Pranciškus Oginskis, Mykolas Kazimieras Oginskis, Andrius Oginskis)
7 / Mykolas Kleopas Oginskis (1765-1833)
8, 9 / Irenėjus Kleopas Oginskis (1808-1863), Bogdanas Oginskis (1848-1909)
10,11 / Mykolas Mikalojus Oginskis (1849-1902)
12 / Gimtosiose kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio vietose
13-47 / Mykolo Kleopo Oginskio ,,Polonezų” rinkinys (perspausdinama iš XIX a. pabaigoje, spėjama, Vokietijoje išspausdinto leidinio)
48, 49 / Paulius Kondratas. Rietavo muzikos mokykla
50, 51 / Vida Keliuotytė. Plungės muzikos mokykla
51 / Jurga Palangytė. Plungės orkestro muzikantinė
52 / Mindaugas Daukša. Jozefas Mašekas (1864-1927)
53 / Albinas Mingėla. Juozas Žilevičius
54, 55 / Audronė Kavaliauskaitė. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Plungėje
55 / Kęstutis Daukantas. Mykolas Butkevičius
56 / Deimantė Pakalniškytė. Vytautas Lukauskas

Smush Image Compression and Optimization