„ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS“ ŽURNALO TURINYS 1998 m. Nr. 1 – 1999 m. Nr. 4

„ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS“ ŽURNALO TURINYS 1998 m. Nr. 1 – 1999 m. Nr. 4  

„Žemaičių žemė”. 1998 m. Nr. 1

2 psl. Redaktorės skiltis.
3-4 psl. Alvydas Nikžentaitis, Vladimiras Gadonas, Vytenis Almonaitis. Žemaitija (istorikų mintys apie Žemaitijos istoriją).
5-7. Gintautas Česnys. Žemaičių antropologinis tipas ir jo kilmė.
8-11. Gintaras Beresnevičius. Žemaičiai senovės baltų religiniame kontekste.
12 psl. Inga Prušinskaitė. Žemaitijos nacionalinis muziejus.
13-14 psl. Jurga Palangytė. Žemaičių kultūros draugija.
15 psl. Ramunė Lenkimaitė. Žemaičių akademija.
16-17 psl. Kristijonas Derkintis. Žemaičių teatras.
18 psl. Konstantinas Dargis. „Parnešts iš ąžuolyno čion esmi padėtu…” (apie pirmąjį kraštotyros muziejų Lietuvoje, kuris buvo įkurtas Bijotuose).
22-24 psl. Antanas Jasmontas. „Žemaičių „Alkos” muziejus.
25 psl. Aleksandras Girdenis. Turime gerbti savo kalbą.
26 psl. Stasys Perminas. Žemaičių dailės muziejus.
29-33 psl. Juozas Karbauskas. Žemaičių vyskupija.
34-35 psl. Laima Gylienė. Informacija ir šaltiniai, kuriais disponavo Jurgis Pabrėža.
36-37 psl. Alma Šauklytė-Žižienė. Žemaičio turtai sugrįžo į tėviškę (apie Klaipėdos universitetui padovanotą dr. Kazio Pemkaus biblioteką).
38-41. Sava muotinu kalbo… Stasio Anglickio, Jono Diržininko, Teklės Džervienės, Aleksandro Girdenio, Valio Girdžiūnos, Juozo Jankausko, Stefos Juršienės, Antano Kakanausko, Algirdo Kazragio, Teklės Kryževičiūtės, Vytauto Moncevičiaus, Nijolės Rimkienės žemaitiški eilėraščiai.
42-43 psl. Irena Mikšytė. Laiškas Vytautui Venckui.
44-45 psl. Aringas Gorodeckas. Žemaitiškas epas?
46-48 psl. Žemaitė (žemaičių tautinė pasaka).


 „Žemaičių žemė”. 1998 m. Nr. 2

3 / Svarbiausios Žemaitijos nacionalinio parko gyvenvietės.
6 / J. Totoraitis. Žemaičių Kalvarija.
11 / Petros Kalnios. Aple žemaitiu karaktuorio.
13 / Gintautas Čižiūnas. Platelių dvaras. Donata Jonkutė. Platelių ir Beržoro bažnyčios.
14 / Žemaitijos nacionalinis parkas
16 / Gimtėnės šauksmos. Redakcėjės interviu so Lietovuos nepriklausuomībės atkūrėma Akta signataro Razmas Saulio.
18 / Ravickienė Eleuonuora.
19 / Juozas Mickevičius. Platelių vaistinė.
Spalvoti puslapiai: „Žemaitijos nacionalinis parkas”, „Žemaičių Kalvarija”, „Beržoras”, „Vytautas Mačernis”, „Janina ir Justinas Jonušai”, „Joninės”, „Užgavėnės Žemaitijos nacionaliniame parke”, „Riauba Stanisluovs”.
29 / Beržonskātė Stasė. Medė pasaka dā tebgīven”.
30 / Renata Ščerbavičiūtė. Stanislovo Riaubos skulptūrų meninės ypatybės.
31 / Atsiminimai apie Stanislovą Riaubą.
32 / Daina Bajerčiūtė. Jonušų vienkiemyje.
33, 40-43, 47 / Žīmiausė ŽNP, Žemaitiu Kalvarėjės krašta žmuonės.
34 / Konstantinas Bružas.
35 / Ramuviečių ekspedicijos.
36 / Giedrė Šmitienė. Krikštynos.
38 / Stanislava Stripinienė. Sakmės, padavimai apie Platelius.
44 / Platelių folkloro ansamblis.
45, 46 / Padavimai, spėjimai, reikšmės.
46 / Ramunė Lenkimaitė. Naujos knygos: „Žemaitijos istorija”, „Senosios Žemaitijos šventvietės. Žemaitija”.
48 / Žemaitėškė anekduotā.

„Žemaičių žemė”. 1998 m. Nr. 3

2 / Redaktuorės žuodis
Loreta Mukaitė. Ar panašūs kašubai ir žemaičiai?
4-5 / Vaidas Šeferis. Ech, pabuvome!
7-9 / Jurgis Želvys. Švėkšna. Švėkšnos parkas. Stemplės. Vilkėnas. Žymūs Švėkšnos krašto žmonės
10 / Gintautas Čižiūnas, Onutė Norkutė. Datos, skaičiai, faktai
(iš Švėkšnos ir jos apylinkių istorijos)
11 / Mindaugas Stulpinas. Jurgis Plateris
12 / Danguolė Želvytė. Dvarų ir parkų kelias
13-14 / Julius Kanarskas. Chodkevičiai Žemaitijoje
15-16 / Julius Kanarskas. Kretinga
17-18 / Tiškevičiai
19-21 / Jurga Palangytė, Antanas Sebeckas. Palanga
22 / Švėkšna, Vilkėnas
23 / Plungė, Rietavas
24 / Kelmė, Džiuginėnai, Pavandenė, Dimitravas, Bugeniai
25 / Panemunės ir Žemaitijos pietinės dalies dvarai
26 / Plinkšės, Renavas, Telšiai
27 / Šateikiai, Plateliai, Žemaičių Kalvarija
28 / Kretinga, Mosėdis
29 / Rytis Brazauskas. Rietavas
30-32 / Gintautas Čižiūnas. Kunigaikščiai Oginskiai
33 / Jurga Palangytė. Šateikiai. Kelmė
34 / Ramunė Lenkimaitė. Tytuvėnai
35 / Konstantinas Žemaitis. Kražiai (datos, skaičiai, faktai)
36-37 / Stasys Perminas. Džiuginėnai
38-39 / Jurgis Želvys. Renavas. Plinkšės
40-41 / Vaida Vaitkutė. Salantai
42 / Irena Marcinkevičienė. Skuodo muziejus
43-48 / Donatas Tytuva. Kai kurie kiti žymesni Žemaitijos dvarai
ir miesteliai

„Žemaičių žemė”. 1998 m. Nr. 4

2-4 / Libertas Klimka. Svečiuose pas kašubus
5 / Vaida Vaitkutė. Išradinga tauta
6-7 / Danguolė Želvytė. Akademikai – gimtinėje
6, 13 / Mūsų kalendorius
8-11 / Vytautas Alseika. Dr. Danielius Alseika. Marijos Gimbutienės tėvas
12-13 / Gintautas Čižiūnas. Mykolas Linkevičius. Jaunystės ir mirties poetas
14-16. Interviu su Jonu Vytautu Šliūpu. Dr. Jonas Šliūpas
17, 22-23 / Giedrius Subačius. Seniausios lietuviškos Mosėdžio kapų epitafijos
18 / Živilė Kavaliauskaitė. Vladas Putvinskis
19 / Vaida Vaitkutė. Fotografija Žemaitijoje
20-21 / Antanas Klumbys. Prisiminimai
23-25 / Alma Skruibytė-Granauskienė. Po aukštuoms lėipuoms, ož akmėnū tuoruos
27 / Gėrdėnis Aleksėndra. Poezėjė
28 / Aleksandras Girdenis. Giedriaus Subačiaus knygos recenzija
28-31 / Vytenis Almonaitis. Lietuvos krikštas ir Žemaitija
32-38 / Skaidrė Urbonienė. Senoji liaudies skulptūra Žemaitijoje
39-41 / Česlovas Kontrimas. Parengta pagal Raimundą Kontrimą
42-43 / Danguolė Želvytė. Mosėdžio istorijos puslapiai
44 / Juozas Elekšis. Popiežiui patiko „Žemaitija”
45-48 / Iš Igno Končiaus rašytinio palikimo (tautosaka)

„Žemaičių žemė”. 1999 m. Nr. 1-4

1999 m. „Žemaičių žemės” numeris teminis – „M. Daukšos, M. Giedraičio ir M. Strijkovskio kelias”. Jis skirtas M. Daukšos „Postilės” išleidimo 400 metų sukakčiai, kurią minime 1999 metais.

1999 m. pirmasis „Žemaičių žemės” žurnalo teminis – „M. Daukšos, M. Giedraičio ir M. Strijkovskio kelias”. Jis skirtas M. Daukšos „Postilės” išleidimo 400 metų sukakčiai. Žurnalas prenumeruojamas.

Antrasis 1999 m. žurnalo „Žemaičių žemė” numeris skirtas pirmojo lietuviško spektaklio – Keturakio „Amerika pirtyje”–, suvaidinto Palangoje 1899 m., šimtmečiui. Leidinyje plačiai rašoma apie Žemaitijos mėgėjų teatro raidą, paskutiniaisiais metais kūrybingiausiai dirbančius scenos mėgėjų kolektyvus, kultūros-švietimo įstaigas, rengiančius teatralus.

Trečiasis žurnalo numeris išleistas III-osios Pasaulio žemaičių dailės parodos išvakarėse. Žurnale pateikiama plati Žemaitijos dailės raidos apžvalga, pasakojama apie dailininkus,  kurių parodos buvo surengtos parodos dienomis, pristatomi Žemaitijos krašto muziejai, kurie yra sukaupę ir saugo didžiausias dailės kūrinių kolekcijas bei Telšių ir Klaipėdos meno mokyklos, rengiančios būsimuosius dailininkus.

Ketvirtasis „Žemaičių žemės” numeris skirtas artėjančiam Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus 200 metų jubiliejui. Jame ne tik plačiai rašoma apie šią iškilią asmenybę, bet ir pasakojama apie jo bendražygius, asmenis, kurie tęsė M. Valančiaus darbus, apie tai, kaip jo idėjos puoselėjamos ir prigyja šiandien.

„Žemaičių žemės” žurnalą skaitytojai gali užsiprenumeruoti „Lietuvos pašto” skyriuose, nusipirkti spaudos kioskuose, Žemaičių kultūros draugijos redakcijoje (Mėsinių g. 4, Vilnius 2001, tel.: 619670), Žemaičių kultūros draugijos skyriuose, kurie veikia daugelyje Lietuvos rajonų.

„Žemaičių žemė”. 1999 m. Nr. 1

2 / Mikalojus Daukša, Merkelis Giedraitis, Motiejus Strijkovskis
3 / Jo Ekscelencijos Telšių vyskupo Antano Vaičiaus laiškas
4/ Arvydas Vidžiūnas. M. Daukšos „Postilei” – 400
4 / Lietuvos Vyriausybės 1998 m. gegužės 11 d. nutarimas
5-6 / Mikalojus Daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją. Aleksandro Dundulio vertimas
7 / Albinas Jovaišas. „Gimtoji kalba – tai žmogaus garbė”
8-14 / Jurgis Lebedys. Mikalojus Daukša
14 / Darius Kuolys. Varniai – pajėgus XVI a. renesansinės kultūros ir modernios tautinės ideologijos centras
15 / Albertas Ruzgas. M. Daukšos „Postilės” beieškant
15 / Aldona Puišytė. Elegija Mikalojui Daukšai
16 / Zenonas Ivinskis. Giedraičių giminė
18 / Bronius Gaižiūnas. Kėdainiams
19-25 / Kėdainių miesto ir rajono istorijos fragmentai
26-29 / Kėdainių krašto knygiai
29 / Iš Krakių miestelio švietimo istorijos.
29 / Jubiliejiniai renginiai Kėdainiuose
29, 41, 79 / „Žemaičių žemės” kalendorius
30, 62-63 / Danutė Mukienė. Lietuviškos knygos keliu. Iš Žemaičių į Lietuvą…
31 / Algimantas Kaminskas. Kėdainių kronikos
32-33 / Krakių seniūnija
34-37 / Česlovas Kudaba. Varniai
38-41 / Zenonas Ivinskis. Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis
42-43 / Viktorija Daujotytė. Mažas didžiojo bendražygis
44-45 / Eugenija Ulčinaitė. Mikalojaus Daukšos „Postilė”: trijų kalbų ir kultūrų jungtis
46 / Jurga Žemaitytė. Žemaičių vyskupai, su kuriais dirbo Mikalojus Daukša
47, 49 / Zenonas Ivinskis. Du didieji Medininkų vyskupai: M. Giedraitis ir M. Valančius
48 / Andrius Leliuga. M. Daukšos „Postilės” kalba
49 / Andrius Leliuga. Unikalus XVI a. dokumentas
50-51 / Jonas Žemaitaitis. Motiejus Strijkovskis
52 / Jurga Palangytė. Paminklas M. Giedraičiui ir M. Daukšai
53 / Vladas Mozūriūnas. Jau varpinėje skambino šešias.
53 / Judita Vaičiūnaitė. Vitražas Vilniaus universitetui
54-55 / Danutė Ramonaitė. Kražiai
56-57 / Kristijonas Stakvilevičius. Betygala
58-59 / Emilija Skudrienė. Du ąžuolai
59-60 / Jurgis Brigys. Betygalos kraštas Mikalojaus Daukšos laikais
61 / Po Mikalojaus Daukšos
64-67 / Arimeta Vojevodskaitė. Dvi nebaigtos palaimintųjų bylos: Atgailos kanauninkų brolis Mykolas Giedraitis ir Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis
68 / Jurgis Lebedys apie Motiejų Strijkovskį
69, 71 / Tas kalbos skambumas… Aleksas Girdenis, Juozas Pabrėža. Žemaičių rašyba
70-71 / Žemaitėškė eilieraštē. Kobėlios Justins. Iš skaudontiuos gīvībės (pasakuo korša žemaitis)
72-76 / Papročiai. Simonas Daukantas. Apie lietuvių papročius
77/ Jurgis Pabrėža apie žemaičių papročius
78 / Amerikos lietuvių laiškas popiežiui Leonui XIII-ajam
79 / Šventųjų Lietuva
80 / Atsisveikinome su žemaičių poezijos patriarchu. 

„Žemaičių žemė”. 1999 m. Nr. 2

2 / Ramutis Rimeikis. Lietuvos mėgėjiško teatro jubiliejus.
3 / Iš Liudo Vaineikio lūpų…
4-17, 52 / Audra Lukauskaitė. Pirmam lietuviškam spektakliui „Amerika pirtyje” – 100 metų.
18 / Živilė Kavaliauskaitė. Mokyklinis teatras Kražiuose.
19-21 / Petras Bielskis. Kaimiškasis teatras.
22-25, 31 / Danutė Ramonaitė. Ir pabudo užmirštos vaidilos…
26-31 / Vaclovas Vičius. Naujoji banga Lietuvo teatre.
32, 33, 45 / Gediminas Šimkus. Šimtmečio išvakarėse.
34, 35. Antanas Kakanauskas. Būna sielos stebuklų…
36-38 / Antanas Kakanauskas. Žemaitės teatras Telšiuose.
39, 40 / Daiva Gramalienė. Teatrą Plungėje žmonės myli.
41 / Steponas Eigirdas. Kunigaikščių mieste – Rietave.
42, 43 / Danutė Danauskaitė. Kretingos rūmų teatras.
44, 45 / Feliksas Grabys. Vaidina salantiškiai.
46, 47 / Virginijus Milinis. Teatras Palangoje šiandien.
48, 49 / Jurga Palangytė. Kelmės Mažasis teatras.
50-52. Danutė Budrytė-Samienė. Jurbarko Konstantino Glinskio teatras.
53 / Apie teatrus trumpai.
54, 55 / Genovaitė Urmonaitė. Tauragės kultūros namų teatras.
56, 57, 62 / Edmundas Untulis. Eksperimentai Skuodo teatre?
58, 59 / Jonas Stakvilevičius. Iškilūs Žemaitijos teatro veikėjai. Vincas Matulaitis, Konstantinas Glinskis, Juozas Vaičkus, Feliksas Milevičius.
60/ Jonas Stakvilevičius. Jie rašė pjeses mokykliniam teatrui.
61, 62 / Žymiausi Žemaitijos mėgėjų teatrai.
62 / Pirmo viešo lietuviško spektaklio – Keturakio „Amerika pirtyje” – 100-mečio renginiai.
63 / Danguolė Ažaneckienė. Žemaičių Kalvarijoje.
64 / Antanas Tyla. V. Almonaičio monografija.

„Žemaičių žemė”. 1999 m. Nr. 3

2, 3 / Viktoras Liutkus. Žemaičiai dailininkai palydi tūkstantmetį
4, 5 / Vytautas Valius. „Originalumas – naujumo antitezė”
6, 7 / Ingrida Korsakaitė. II-osios parodos atgarsiai
7, 11, 25, 27, 29, 39, 43, 47 / Žemaičiai dailininkai
8, 9 / Danguolė Želvytė. „Aš galvojau, kad gelmes pasiekiau, o kažkas pasibeldė…”
10, 11 / Viktoras Liutkus. Kai laikraštis – kaip Cezanne’o obuolys
12, 13 / Jurga Palangytė. Anicetas Jonutis
14-17 / Genutė Paulikaitė. Antano Mončio sugrįžimas į Lietuvą
18, 19 / Jonas Stakvilevičius. Liudas Truikys
20 / Donatas Tytuva. Telesforas Valius
21 / Romas Viesulas. Nuo Žemaitijos jis neatitrūko
22, 23 / Jurga Palangytė. Paulius Augius-Augustinavičius
23 / Genovaitė Razbadauskienė. Kas naujo apie Oginskių biblioteką?
24, 25 / Donata Tytuvaitė. Alfonsas Dargis
26 / Živilė Kavaliauskaitė. Edmundas Žiauberis
27 / Živilė Kavaliauskaitė. Sofija Dembovskytė-Römerienė
28 / Danutė Šorienė. Antanas Drungilas
30, 31 / Vytautas Moncevičius. „Liūdnojo paveikslo riteris”
32, 33 / Viktoras Liutkus. Laiko žvilgsnis
34, 35 / Danutė Šorienė, Danguolė Želvytė. „Visada noriu, kad mano skulptūrose šnarėtų gimtinės laukų vėjas”…
36, 37 / Aloyzas Stasiulevičius. Sugrįžtame į gimtąsias vietas
38, 39 / Danutė Ramonaitė. Pirmosios žemaičių meno parodos
40, 41 / Danguolė Ažaneckienė. Ar bus Plungės kunigaikščių Oginskių rūmuose žemaičių krašto kultūros centras?
42, 43 / Adomas Butrimas. Dailės mokymo židiniai Žemaitijoje
44 / Stasys Kasparavičius. Žemaičių muziejus „Alka” šiandien
45-47 / Stanislava Beržonskaitė. Laiko šydą praskleidus
47, 48 / Genovaitė Razbadauskienė. Žemaičių dailės muziejaus fondai

„Žemaičių žemė”. 1999 m. Nr. 4

2, 3 / Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius.
3 / Aukokime vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklui.
4-8 / Jurgis Želvys. Motiejus Valančius. Gyvenimo kelias: Kražiai-Kaunas.
9-11, 48 / Vaida Vaitkutė, Danutė Ramonaitė. Kauno laikotarpis (1864-1875 metai).
12, 21, 29 / Vlada Vengrienė, Antanas Juozapavičius. Prisiminimai apie Motiejų Valančių.
16-18 / Aurimas Vengris. Varnių miestelis M. Valančiaus Raštuose.
19-21/ Kristina Grinaveckytė. Žemaičių papročiai M. Valančiaus veikaluose.
22 / Emilija Mikulskienė. Iš M. Valančiaus giminės istorijos.
23, 24 / Tītova Duonats. Tuos patiuos žemės vākā.
26, 27 / Audronė Gedutienė. Maironio lietuvių literatūros muziejuje gyvena M. Valančiaus dvasia.
28, 29 / Vytautas Pranciškus Būda. Gimtinėje. Dar šis tas apie salantiškių vaidinimus.
30 / Konstantinas Bružas. Lietuva – be Valančiaus
30 / Zvonkuvienė Jenina. Kas ons īr – tas „Žemaitiu alkierios?”
31, 39 / Telšių vyskupija.
32, 33 / Viktoras Vitkus. Kalvystės tradicijos Raseinių rajone.
34 / Žemaičių akademijos konferencija.
35, 36 / Diana Juškaitė. „Kad akmuo primintų, reikia žinoti, kad jis turi priminti”.
37 / Klemensas Dulkė.
38, 39 / Algis Čėsna. M. Valančiaus muziejus Nasrėnuose.
40-42 / Rudīs Edvards. Išaugau, žaliavau, žīdiejau.
43-45 / Džervienė Teklė. Akmou so velnė piedo.
46, 47 / Šarkātė Lijana. Valerėjės dainas.
48 / Naujos knygos.

Smush Image Compression and Optimization