„ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS” ŽURNALAS. 2001 m. Nr. 1

„ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS” ŽURNALAS. 2001 m. Nr. 1
TURINYS

2-4 / Adomas Butrimas. Žemaitijos istorijos ir kultūros ypatumaiŽurnalo (2001 m. Nr. 1) viršelis. Jono Danausko nuotrauka
5, 44 / Vaclovas Rimkus. 1831 m. sukilimo vadai Kelmės krašte. Žemaitijos vyriausybė
6-7 / Kreipimasis dėl Žemaitijos etninio-istorinio-kultūrinio regiono išsaugojimo, vykdant administracinę reformą Lietuvoje
8-9 / Danutė Ramonaitė. Žemaičių Didysis. Įamžiname vyskupo, rašytojo, švietėjo, blaivybės sąjūdžio organizatoriaus atminimą
10 / Kazimieras Prušinskas. Žemaičių kunigaikščiai
11, 12 / Stasys Kasparavičius. Kunigaikščio Vykinto pilies beieškant
12, 13, 47 / Viktoras Vitkus. Mažosios architektūros raida Raseinių, Tauragės ir Jurbarko rajonuose
14, 15 / Laima Gylienė. Jurgis Pabrėža. Švietėjiško darbo motyvai ir sąlygos
16-19 / Jurgis Želvys. Kaip žemaičiai augina sparnus. Kazimieras Simonavičius, Emanuelis Jonas Aleksandras Griškevičius
20-22 / Vaidas Šeferis. Kazimiero Klimavičiaus „Pawinastes krikscioniszkas”
23-25 / Povilas Šverebas. Jurgis Petras Daukantas
26 / Žemaitiu kultūras draugėjės skīrē, bėndrėjės
27 / Juozas Elekšis. Nacionalinės mokslo premijos laureatas
28 / Juozas Vyšniausko interviu su Stasiu Gutautu: „Etnografinės Lietuvos Prezidentas”
29-31 / Vitas Valatka. Biografija, dienoraščio fragmentai
31 / Onutė Auškelaitė, Albina Mingėlaitė. Jurgis Talmantas
32, 33 / Danutė Mukienė. Pranas Martinaitis ir Palangos botanikos parkas
34, 35 / Regina Stonkutė-Žukienė. Mūsų gimnazijos mokytojai
36-39 / Antanas Klumbys.
 Prisiminimai: „Mokytojas”
40 / Juozas Normantas. Kelias, raginęs skubėti
41, 42 / Juozas Normantas. Gedimino palikuonys Žemaitijoje
43 / Juozas Elekšis. Čia žmonės vėl pamato šviesą
45, 48 / Gediminas Bugaitis. Žydai Skuode
46, 47 / Donatas Tytuva. Tadas Daugirdas

Smush Image Compression and Optimization