„Žemaičių žemė“ 2016 m. Nr. 3

Žurnalo pirmas viršelis

1 / Turinys

2–7 / Donatas Tytuva. Telšiuose atidengtas Durbës mūšio atminimą  įamžinantis paminklas

8–9 / Legendiniam „Lituanica” skrydžiui – 83

10–23 / Loreta Sungailienė. Žemaičių dainuojamojo folkloro ypatumai

24–26 / Donatas Tytuva. Tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis 2016″

27 / Mažosios Lietuvos krašto dainos

28–31 / Jurgis Želvys. Minime Žemaitijos etnografo, fiziko,  visuomenės veikėjo prof. Igno Kočiaus 130-ąsias gimimo metines

32–35 / Benediktas Jankauskas. 700 metų nuo Didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo pradžios

35 / Paminklas Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui Vyteniui Marijampolëje

36–47 / Regina Makauskienė. Palangos grafø Tiškevičių rūmai

48–51 / Gintautas Čižiūnas. Vaclovas Intas: žmogus, išgarsinęs paprastą lauko akmenį

52–55 / Jurgita Žemaitytė. Ar paseksime dailininko pavyzdžiu? Skaudvilėje – Alfonso Čepausko dailės galerija

55–56 / Vytas Rutkauskas. Šv. arkangelo Mykolo festivalis Rietave

57–61 / Albinas Mingėla. Kuo žemaičiams išskirtinės Vilniaus Saulės kapinės?

62–63 / Konstantinas Prušinskas. Palangoje – interaktyvus lietuviškų pasakų parkas

64–65 / Kunigaikščių Oginskių dvarø paveldas

66–67 / Jurgilė Vasarytė. Ar mokame šeimose puoselėti tradicinių kalendorinių švenčių papročius?

68–71 / Danguolė Želvytė. Vilniuje – įsimenantys žemaičių kultūros vakarai

69 / Plungės literatų klubas „Vingiorykštė”

72 / Danutė Mukienė. Ka žemaitiu kalba ėšlėktom

73–76 / Botkos Duonats. Vasaras atuostuogas (apīsakas ištrauka)

Smush Image Compression and Optimization