„Žemaičių žemė“ 2016 m. Nr. 2

Žurnalo „Žemaičių žemė“ (2016 m. Nr. 2) viršelis

1 / Turinys

2–3 / Gintarė Žemaitytė. 2016 m. Lietuvos muziejų kelio startas – Žemaitijoje

4–7 / Danutė Mukienė. Paežeriai – dvaras, kuriame gyveno Mykolo Kleopo Oginskio vaikaitė ir provaikaitis

8–13 / Danguolė Želvytė. Žemaičiai – tautinio atgimimo šaukliai

14–21 / Morta Baužienė. Pirmoji Lietuvos Respublika: švietimo, gydymo ir administraciniai pastatai Žemaitijoje

22–29 / Adomas Butrimas. „Lietuvos gintaro tūkstantmečiai“ (Gintaro skridiniai: saulės simbolika; Kryžma ornamentuotų skridinių tipologija, paplitimo geografija ir chronologija; Radimo aplinkybės (kontekstas); Skridiniai kaip pagarbos objektas; Skridiniai – tarp saulės ir mėnulio, šviesos ir tamsos misterijų; Antromorfinės ir zoomorfinės figūrėlės; Gintariniai gyvūnai)

30–36 / Tomas Petreikis. Lietuvos valstybės kūrėjų žemaičių bibliotekos ir jų likimai: Bibliofilas Jurgis Šaulys; Stanislovo Narutavičiaus bibliotekos slėpiniai; Tragiškas Jono Smuglevičiaus bibliotekos likimas; Kazimiero Stepono Šaulio bibliotekos gintarai; Bibliofilas Mykolas Biržiška; Aleksandro Stulginskio bibliotekos mįslė

37–38 / Konstantins Prušinskas. Vytautui Mačerniui – 95

38–43 / Vytautas Mačernis. Vizijos

44–50 / Donatas Tytuva. Nepriklausomybės kovų dainos

51 / Andriejus Sabaliauskas. Žemaičių Kalvarijoje – sakralinės muzikos festivalis

52 / Lenkėmātė Ramunė. Plataliūs, Žemaitėjės naciuonalėnemė parkė

52–54 / Plateliū krašta padavėmā, legendas

55–59 / Sofija Tyzenhauzaitė. Lenkas Santo Dominge arba Jaunoji kreolė

60 / Jurgis Želvys. Žemaičių kultūros draugija – krašto kultūros, tradicijų, paveldo ir istorinės atminties puoselėtoja

61–62 / Pertas Rimeikis. Ar žemaičiai atsilaikys?

62–63 / Donatas Tytuva.  „Šiaurės vakarų žemaičių žodynas“

63–68 / „Šiaurės vakarų žemaičių žodynas“ (fragmentai)

69–70 / Petras Kalnius. Ar primiršti žodžiai sugrįš į mūsų kalbą?

70–72 / Pasaulio žemaičių dienos 2016: programa „Atostogos Žemaitijoje“ (liepos mėnuo)

Smush Image Compression and Optimization