„Žemaičių žemė“ 2015 m. Nr. 1

Žurnalo Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 1) viršelis

Viršelis pirmas

Viršelis antras

2 / Jurgita Palangytė. Lietuvos etnografinių regionų žemėlapio sudarymo principai

3–9 / Danguolė Želvytė. Lietuvos etnografiniai regionai. Ar žinai?

10–12 / Giedrė Trakytė. Ar žemaitiškos knygos sulaukia savo skaitytojų?

12–17 / Gintautas Čižiūnas. Lietuvos nacionaliniai parkai

18–23 / Živilė Simutytė. Žemaitija pirmaisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiais: Skuodo valsčius

24–31 / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Donatas Mingėla. M. K. Oginskio laikmetis: politinė situacija Europoje ir Abiejų Tautų Respublikos žlugimas

32–35 / Jurgis Želvys. Diplomatas, valstybės veikėjas

36–41 / Gintautas Čižiūnas. Tado Kosciuškos sukilimas ir Mykolas Kleopas Oginskis

42–44 / Kazimieras Prušinskas. Mykolo Kleopo Oginskio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo projektas

45 / Gintarė Jonynaitė. M. K. Oginskio „Laiškai apie muziką“ sutiktuvės

46–49 / Vytas Rutkauskas. Prasideda Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejinių metų renginiai

50–51 / Antanas Janikauskas. Paminklas kunigaikščiams Oginskiams Rietave

52–53 / Janina Daniusevičienė. Kauno žemaičių bendrijai – 25

54–55 / Dovilė Gentvilaitė. Kūrybingi ir ambicingi jaunieji Mažeikių atlikėjai

56–60 / Cīrulielis (B. Lengvenienės, A. Mosteikienės, B. Diekontienės, G. Česnauskienės, R. Kuršytės, R. Alonderytės, A. Mončienės, S. Saunoriutės, V. Daržininka, A. Beniuišytės-Gerulskienės, P. Untulė, A. Račkaus, E. Untulė kūriniai)

61–63 / Danutė Mukienė. Žemaitiškų knygų lobynas

64–67. Teklė Džervienė. Kaziūnės žanatvė

68–69 / Teklė Džervienė. Vakars

70–71 / Netektys: Juozas Girdzijauskas (1935-07-10-2015-12-31)

72 / Konkursos rašontėms žemaitėškā

Smush Image Compression and Optimization