„Žemaičių žemė“ 2015 m. Nr. 2

 

Viršelis pirmas

Viršelis antras

1 / Turinys

2–6/ Gintautas Čižiūnas. Stanislovas Narutavičius, Alsėdžių Respublika ir Žemaitijos atstovai Didžiajame Vilniaus Seime

7–9 / Donatas Tytuva. Mykolo Kleopo Oginskio sūnūs Tadas Antonijus ir Pranciškus Ksaveras – Žemaitijos baronų Rōnne žentai

10–11/ Danutė Mukienė. M. K. Oginskis – kompozitorius

12–14 / Danutė Ramonaitė. Mykolo Kleopo Oginskio rašytinis palikimas

15–17 / Oginskiai Vilniuje

18–19 / Konstantinas Prušinskas. Mykolo Kleopo Oginskio žmonos

20 / Danguolė Želvytė. Mykolas Kleopas Oginskis ir Vilnius

21 / Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertinės programos, skirtos Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejui; Lietuvos radijo teatre – premjera „Paskutinis polonezas Florencijoje“

22–24 / Jurga Žemaitytė. Mykolo Kleopo Oginskio vaikai

25–31 / Adrzejus Zaluskis. Mykolas Kleopas Oginskis ir „Dombrovskio mazurka“

32 / Vygandas Kungys. Ar turėtume branginti gentinę kalbą?

33–39 / Viktorija Daujotė: „Tatā pariejau / Tai parėjau“

40 / Jurga Žemaitytė. Knyga, gimusi einant kultūros keliu

41 / Šventės „Palangos dienos 2015“ renginiai

42-43 / Laura Kuginytė. Kas naujo Kurtuvėnų regioniniame parke įgyvendinus projektą „Informacinės technologijos geresniam pasienio regionų pasiekiamumui“?

44–49 / Edvardas Rudys. Romualdas Granauskas: aš jį prisimenu tokį

50–54 / Marija Ona Sidabrienė. Nepamirštami užatlantės tiltai į Lietuvą

55–58 / Povilas Saudargas. Kelionė į šiaurės Karštuvą pas ypatingus žemaičius

58–59 / Petras Zabitis. Apie save arba Kodėl neregys žemaitis iš Aleksoto kuria savo verslą?

60–62 / Zabitis Petros. Aklos strielčios

63 / Laima Kelmelienė, Danguolė Želvytė.  Paroda „Tradicijos dermė: žemaitiškas užsispyrimas, aukštaitiškas santūrumas“

64–69 / Sofija Tyzenhauzaitė. Lenkas Santo Dominge arba Jaunoji Kreolė

70–72 / Petras Dirgėla

Smush Image Compression and Optimization