„Žemaičių žemė“ 2014 m. Nr. 1

Žurnalo Žemaičių žemė“ (2014 m. Nr. 1) viršelis

Viršelis pirmas

Viršelis antras

2–3, 7 / Gintautas Čižiūnas. Juozas Miltinis: „Neieškokit laikino, ieškokit amžino“   [2–3]    [7]

4–6 / Jurgis Želvys. „Žemaitėjė – mona meilė“ [4–5]  [6]

5, 7 / Algimantas Aleksandravičius  [5]  [7]

8–9 / Danutė Ramonaitė. Žemaičių mėgėjų teatro ištakos

10–14 / Kas vyko Palangoje 1899 m. rugpjūčio 20 dieną? [10–13]  [14]

15–19 / Konstantinas Prušinskas. Mykolas Sleževičius: politikas, visuomenės veikėjas, teatralas

19, 56–59 / Albinas Mingėla. Lietuvos teatro istorijos fragmentai: datos ir faktai [19]  [56]  [59]

20–29 / Danutė Mukienė. Kražių kolegijos ir gimnazijos mokyklinis teatras

29 / „Žemaičių kultūros savastys. Epochų jungtys II“

30 / Donatas Tytuva. Persirengėlių tradicijos – iš pagonybės laikų

31 / Eligijus Skuodiškis. Edmundas Untulis

32–33 / Eligijus Skuodiškis. Žemaičių teatras žengia į brandžią „jaunystę“

34–40 /Untulis Edmunds. Keista lėga

41–44 / Untulis Edmunds. Jūrkalnė laumė

45–46 / Vincentas Juzumas. „Žemaičių vyskupijos aprašymas“

46–50 / Vincentas Juzumas. Skuodas

51–52 / Vincentas Juzumas. Lenkimai

52–54 / Vincentas Juzumas. Mosėdis

55–56 / Vincentas Juzumas. Šatės

60 / Pedagogei, rašytojai, dramaturgei Danutei Lipčiūtei-Augienei – 100

60 / Česlovas Kalenda. Meilės žiedai

61 / Danutė Lipčiūtė-Augienė. Eilėraščiai

62–63 / Andriejus Sabaliauskas. Paminėtos monsinjoro Vincento Vėlavičiaus 100-osios gimimo metinės

64–70 / Dainius Sobeckis. Leonardas Andriekus tarp konfesijos ir kultūros: asmenybės universalėjimas

71–72 / Leonardas Andriekus. Eilėraščiai

Smush Image Compression and Optimization