„Žemaičių žemė“ 2013 m. Nr. 4

Viršelis pirmas

Viršelis antras

1/ Turinys

2 / UNESCO įtraukė Kristijono Donelaičio (1714–1780) ir Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) jubiliejines sukaktis į minimų datų sąrašą

3–4 / JURGIS ŽELVYS. Kristijonas Donelaitis

5–8 / KRISTIJONAS DONELAITIS. Žiemos rūpesčiai (fragmentas)

9–11 / DANUTĖ MUKIENĖ, VYTAS RUTKAUSKAS. Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)

12–13 / VIKTORIJA DAUJOTYTĖ: „Prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje“

14 / „Žemaitija. Istorijos ir kultūros bruožai“

15 / ADOMAS BUTRIMAS. Iš žemės ir laiko gelmių

16 / ADOMAS BUTRIMAS. Žemaičių kalnų ir kovų didybė. Išlikimo istorijoje kaina

17–19 / ADOMAS BUTRIMAS. „Savo noru prisijungėme…“ Žemaičių kunigaikštystės ir seniūnijos laikotarpis

20 / BUTRĖMS ADUOMS. Žemaitėjė. Istuorėjės ė kultūras bruožā

21 / BUTRĖMS ADUOMS / Senėjē Telšē. Telšiai ir apylinkės

22–23 / ADOMAS BUTRIMAS. Telšiai – menų miestas

24–25 / ADOMAS BUTRIMAS. Žemaičių muziejus „Alka“

26 / Adomas Butrimas. Telšių katedra ir buvęs Bernardinų vienuolynas

27–29 / JURGA ŽEMAITYTĖ. „Esu žmogus…“

30–32 / KONSTANTINAS PRUŠINSKAS. Dailininkai įamžina 1863 m. sukilimo atminimą

32–33 / DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. Alfonsas Čepauskas

34 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Sakralinės muzikos vakaras Telšių katedroje

34 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Atstatyta Tauragės Pajūrio kapinių koplyčia

35 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Mokslinė konferencija Kaune

36 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Paminėtos Kęstaičių bažnyčios gynimo metinės

37 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Paroda „Žemaičių krikšto ženklai“

38 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Žemaičių Kalvarijoje – paminklas Motiejui Valančiui

39 / JUOZAS SAULIUS. „Telšių mokytojų seminarija: istorija, žmonės, likimai. 1922–1957“

40–42 / DŽERVIENĖ TEKLĖ. Sesou Marija Muorta

43–49 / STASĖ STRIPINIENĖ. „Platelių žemės atmintis“

50–62 / Salontū krašta žžmuoniū atsėmėnėmā

63 / „Prigimta lėižovė nemuokietė gieda“

64–65 / DANUTĖ MUKIENĖ. „Tai, kas pasiutusiai tikra…“

65 / DALIA TAMOŠAUSKAITĖ. Eilėraščiai

66–68 / MYKOLAS KARČIAUSKAS. Kelionė į Šarnelę

69–71 / VYTAUTAS MAČERNIS. Vizijos (I–IV)

72 / Bronius Grušas (1932–2013)

 

Smush Image Compression and Optimization