„Žemaičių žemė“ 2013 m. Nr. 2

Žurnalo (2013 m. Nr. 2) viršelis

Viršelis pirmas

Viršelis antras

1 / Turinys

2–5 / Zita BANIULAITYTĖ. Tarptautinis papročių festivalis „Jurgi, paimk raktus“

6–8 / Gražina KADŽYTĖ. Jurginės Palangoje

9 / Mickevīčė užrašā

10–11 / Gintautas ČIŽIŪNAS. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui „Lituanica“ – 80

12–13 / Vytautas MINELGA. „Mūsų Everestas“. Pažymėta Vlado Vitkausko kopimo į Everestą 20-ies metų sukaktis

13–15 / Vladas Vitkauskas

16–21 / Aleksas GIRDENIS, Juozas PABRĖŽA. Žemaičių patarmės. Rašybos pagrindai

22–24 / Viktorija BUTKEVIČIŪTĖ. Vyskupas Motiejus Valančius: 1863 m. sukilimas

25–26 / Vaiva TEKORIŪTĖ. Varniai 1863 m. sukilimo verpetuose

27–29 / Rūta JONIKAITĖ. Keli štrichai Antano Mackevičiaus paveikslui

30–31 / Konstantinas PRUŠINSKAS. 1863 m. sukilimui skirti renginiai

32–37 / Albinas MINGĖLA. Nasrėnuose gyva Motiejaus Valančiaus atmintis

37 / Žemaitiu patarlės, priežuodē

38–41 / Gintautas ČIŽIŪNAS. Pirmasis pasaulinis karas (Didysis karas)

42–48 / Julius KANARSKAS. Grafų Tiškevičių nuotraukos Kretingos muziejuje

49, 65–66 / Varniū regėjuonėnė parka vakā ėr jaunims raša žemaitėškā

50–51 / Antanas BALAŠAITIS. Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimas Vatikane

52–53 / Povilas SAUDARGAS, Jonas VARAUSKAS. Kelionė Jūros upe ir Nemunu iki Rambyno

54–55 / „Lietuvos kultūra. Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos papročiai“

56–58 / Jurgis ŽELVYS. Vasaros kalendorinės ir bažnytinės šventės

59–61 / RUDĪS Edvards. Malūna prūds

61 / RUDĪS Edvards. Pasėėlgau žemaitėška žuodė

62–64 / RUDĪS Edvards. Aple tus, kurius žėnuom ė atmėnam. Muosiediou – 760 metu

67–68 / „Metai už stalo. Kalendoriniai švenčių ir sezoniniai valgiai“

69–70 / Regina ŠLIOGERYTĖ-BLIŪDŽIUVIENĖ. Mūkis ir Zelė. Skambalo daubos legenda

71 / Laima ZUBAVIČIENĖ. Pavasario pranašai Tirkšlių darželyje „Giliukas“

72 / Žemaitiu vākū žaidėmā

 

Smush Image Compression and Optimization