„Žemaičių žemė“. 2009 m. Nr. 2

 

1 / Turinys

2–4 / Kazimieras Prušinskas. Žemaičiai Lietuvos kelyje į valstybingumą: Kraštas turėjo ryškią autonomiją; Kas yra Žemaitija; Žemaičių vyskupija; Dar kartą apie Žemaičių subetnosą; Žemaičių vaidmuo Lietuvos istorijoje įvairiais laikotarpiais; Žemaičiai Lietuvos kelyje į nepriklausomybę

5–8 / Gintautas Čižiūnas. Aleksandras Stulginskis – pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas

9–10 / Albinas Mingėla. Telšių vyskupas Justinas Staugaitis – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

11–12 / Jurgis Želvys. Lietuvių literatūros, tautosakos ir kultūros istorikas Mykolas Biržiška

13–15 / Stasys Perminas. Žemaičių bajoras Stanislovas Narutavičius

16 / Jurgis Želvys. Diplomatas Jurgis Šaulys

17–18 / Donatas Tutuva. Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys

18–19 / Kazimieras Prušinskas. Jonas Smilgevičius – ekonomistas iš Plungės

20–22 / Morta Baužienė. Lietuvos valstybės, tautinės kultūros kūrėjas, organizatorius Stasys Šilingas

23 / Vytas Rutkauskas. Rašytojui Eduardui Cinzui (Čiužui) – 85

24–25 / Vytas Rutkauskas. Prasmingi jubiliejai

26–28 / Plungės kultūrinio turizmo maršrutai: „Nuo savitumo iki globalumo“

29–59 / Džervienė Teklė. Salontum dvarė (nauji kūrėnė versėjė) [29–40]; [41–50]; [51–59].

60–61 / Steponavīčė Aleksos. Tievā ė vākā [60]; [61].

62–63 / Šėlalės krašta dainas

64–65 / Audronė Anulienė. Žodi, pasibelsk į mano širdį…

64 / Ervina Kiežaitė. Paslėptas žodis

65 / Kristina Kazlauskaitė. Pavasario kvapai

66–72 / Baužienė Bernadeta. Žemaitėškas istuorėjės: Stirbys. Žydelė gīvenėms Žemaitiūs: Žemaitis, gaidys ir žydas; Siuvėjas ir meška. Dviejų musių pokalbis. Senė padavėmā: Kaip apgauti velnią; Gudrus bernas. Žemaitis ėr vėlks. Žėidelė dalėnėms. Dokrelė mona [66–69]; [70–72].

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization