„Žemaičių žemė“. 2009 m. Nr. 1

 

Viršelis

1 / Turinys

2 / Gintautas Čižiūnas. Žemaitija Lietuvos tūkstantmečio kelyje

3–4 / Kazimieras Prušinskas. Haličo Voluinės sutartis ir Vykintas

5–9, 29 / Gintautas Čižiūnas. Žemaitija: skaičiai, datos, faktai

10–13 / Donatas Tytuva. Kražių kolegija

13 / Albinas Mingėla. Simono Daukanto bibliofilų klubui – 25

14–25 / Eugenija Tamara Arnastauskienė. Dvidešimt metų po Vilniaus žemaičių kultūros draugijos vėliava

26–27 / Ipolitas Petrošius. Liaudies muzikos ir dainų kelyje

28 / Povilas Saudargas. „3 PLIUS“: gražūs darbai ir siekiai

28–29 / Virginija ir Gintaras Končiai. Žlibinuose ir Plungėje

30–31 / Jurga Palangytė. Svečiuose pas Leonardą Tuleiká

32–33 / Albinas Mingėla. Nuolatinės kūrybingumo kaitos kelyje

34, 36–37 / Genovaitė Jacėnaitė. Studentiškos vasaros prisiminimai

35 / Genovaitė Jacėnaitė

38–39 / Danguolė Želvytė. Kazys Varnelis

40–42 / Povilas Sabaliauskas. (Ne)eilinis namas Didžiojoje gatvėje

43 / Vytautas Ignas

44–45 / Eugenijus Zabitis. Nežinomi Gedimino palikuonys

46–49 / Zita Dargaitė. Medaliuose – tūkstantmečio Lietuva

50 / 1932-ieji: Žemaičių muziejaus „Alka“ gimimas

50–53 / Liucija Snarskienė. Prano Genio „Atminimų“ knygelė ir filosofas, rašytojas Vydūnas

51 / Pranas Genys (1902–1952)

52 / Vydūnas

54–58 / Liucija Snarskienė. Petras Snarskis (1905–1981)

59–60 / Neverausks Jūzaps. Nagarbas kalns

61–67 / Danutė Mukienė. Atgimstančios Madonos. Restauratorė Janė Bilotienė

68–70 / Balsienė Jeruonima. Mamunelė

71–72 / Žemaitėškė žuodē, ėšsėreiškėmā

Smush Image Compression and Optimization