„Žemaičių žemė“. 2008 m. Nr. 4

1 / Turinys
2, 3 / Danguolė Želvytė. Švėkšnos seniūnija
3 / Birutė Lengvenienė. Senoji Švėkšna
3–7 /  Albinas Mingėla. Švėkšna: skaičiai, faktai, datos, 1925 m. atsišaukimas
7 / Linksmoji kertelė
8–15 / Ona Norkutė, Danutė Mukienė. Švėkšnos dvaras. Mykolas Kazimieras Oginskis (1730–1800), Šateikių ir Švėkšnos grafas Vilhelmas Jonas Broel Pliateris (1715–1769), Jurgis Broel Pliateris (apie 1750 m. – prieš 1825 m.), Steponas Emerykas Leonardas Broel Pliateris (1799–1864), Adomas Alfredas Gustavas Broel Pliateris (1836–1909), Jurgis Felicijonas Broel Pliateris (1875–1943) [8–12]  [13–15]
16–17 / Aleksandras Adomas Broel Pliateris (1913–1997)
17 /  Felicija Laimė Broel Pliaterienė (g. 1921 m. )
18–23 / Ona Norkutė, Danutė Mukienė. Vilkėno dvaras ir jo šeimininkai. Pranciškus Steponas Juozas Broel Pliateris (1798–1867), Aleksandras Konstantinas Michailas Broel Pliateris (1844–1922), Marija Ciechanovska Broel Pliaterienė (1863–1920), Janina Marija Liudvika Kazimiera Paula Broel Pliaterienė (1892–1940), Jurgis Felicijonas Broel Pliateris (1875–1943) [18–19]  [20–21]  [22–23]
24–25 / Ona Norkutė, Danutė Mukienė. Stemplių dvaras. Kazimieras Konstantinas Broel Pliateris (1807–1872)
26–27 / Ona Norkutė. Gedminaičių dvaras
27 / Simonas Stanevičius. Šlovė Žemaičių
28–30 / Konstantinas Prušinskis. Jurgis Konstantinas Broel Pliateris (1810–1836)
31, 39 / Ona Norkutė. Diplomatas iš Gedminaičių dvaro [31]  [39]
32–33 /  Ona Norkutė, Danutė Mukienė. Veprių dvaro paveldėtojas ir kolekcininkas Marijonas Steponas Vandalinas Broel Pliateris (1873–1951)
34–35 / Gintautas Čižiūnas. Kas buvo įvardijama praeities liekanomis?
36–37 / Donatas Tytuva. Švėkšnos „Saulės“ vidurinė mokykla
37 / Antanas Šarka
38 / Jurga Palangytė. Napoleonas Bernotas
39 / Konstantinas Prušinskas. Meninės knygrišystės pradininkas Tadas Lomsargis
40–41 / Benjaminas Kaluškevičius, Kazimieras Misius, Danutė Mukienė. Juozapas Rugis (Rūgys, Rūgis)
42–44 / Ona Norkutė. Švėkšnos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
45 / Ona Norkutė. Prelatas Julius Maciejauskas
46–47 / Ona Norkutė. Petras Lapelis. „Atsisveikinant“; Mykolas Miežinis (Mežinys, Mežetavičius). „Mergele mano jauna“
48–49 / Ona Norkutė. Švėkšnos sinagoga. Samuelis Ošerovičius, Jankelis Freidė Chaimas Klipas
50–51 / Kultūros paveldas Švėkšnos seniūnijoje
52–53 / Ona Norkutė. Pirmosios pramonės įmonės Žemaitijoje
54–67 / Danutė Mukienė, Ona Norkutė. Švėkšnos krašto žmonės (kultūra, švietimas, mokslas, sportas) [54–56]  [57–61]  [62–65]  [66–67]
68–72 / Aleksandras Adomas Broel Pliateris. Kodėl ir kaip mes bėgome? [68–69]  70–72]

Smush Image Compression and Optimization