„Žemaičių žemė“. 2008 m. Nr. 3

Leidinio viršeliai (1–4)

1/ Turinys

2–3 / Danutė Mukienė. Vasaros muzikos paukštė – vėl Žemaitijoje

4 / Antrojo tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio programa

5–7 / Vytas Rutkauskas. Kelyje į Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų metinių jubiliejų

8–11 / Laima Klaiuleikytė. Mykolas Oginskis – muzikos mecenatas

12–13 / Jolanta Skurdauskienė. „Žemaitijos Versalis“ Varšuvoje

14–16 / Danutė Einikienė. Plungės kunigaikščių Oginskių dvaro gyvenimas. Eleonoros Ravickienės nuotraukų archyvas

17 / Gintautas Čižiūnas. Oginskių orkestrų repertuaras

18–23 / Tomas Petreikis. Plungės orkestro muzikų keliais ir pėdsakais

24, 25 / Virginija Leilionaitė. Plungės dvaro muzikinė praeitis E. Ravickienės tyrinėjimuose

26–29 / Olga Romanovič. Švietimo epochos žmogus

32–39 / I-asis tarptautinis Oginskio festivalis p. 33; p. 34; p. 35–36; p. 37–38; p. 39–40

40–48 / II-asis tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis p. 39–40; p. 41–42; p. 43–44; p. 45–46; p. 47–48

49–53 / Janušas Plapis. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

50–53 / M. K. Čiurlionis ir Žemaitija

30, 31, 53 / Linas Bubnelis. Oginskių antspaudai ir mažamečio kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Oginskio (1849–1902) piešiniai

54–59 / Vytas Rutkauskas. Italija… Vietos, kurios mena Mykolą Kleopą Oginskį

60–66 / Piotras Staniakas. Kleopas Mykolas Oginskis (1765–1833)

66–67 / Juozas Domarkas

68 / Stasys Domarkas

69 / Genovaitė Žiobakienė; Jūratė Petrulytė

70 / Jolanta Skurdauskienė

71 / Alvidas Bakanauskas

72 / Vytas Rutkauskas

Smush Image Compression and Optimization