„Žemaičių žemė“. 2008 m. Nr. 2

Žurnalo viršelis

Leidinio viršelis: 1 puslapis; 2 puslapis

1 / Leidinio turinys

2, 3 / JURGITA ALEKNAITĖ. Telšiuose – pirmasis Žemaičių festivalis

4–6 / Rašytojui, aktoriui, režisieriui, kultūros ir visuomenės veikėjui Petrui Gintalui – 100

7, 8 / GINTALS PETROS. Nubongas

9 / DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. „…Iš kur dangaus šviesos ties imas?“

10 / Tyrinėjamas, spaudai rengiamas Juozo Mickevičiaus rašytinis palikimas

10–19 / ALDONA KUPRELYTĖ. Juozas Mickevičius: gyvenimas ir veikla

20–23 / Žemaičių šviesuolis ir mokytojas. JUOZAS MICKEVIČIUS. Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos OFM gyvenimo bruožai

24–39 / LAIMA GILIENĖ.  Švietimo epochos atspindžiai Jurgio Pabrėžos pamoksluose

39,  49 / Gintautas Černeckis: Lakonikos

40 / KONSTANTINAS PRUŠINSKAS. Žmogus, kurios darbų reikšmės laikas nesumenkino

40, 41 / IGNAS KONČIUS. Senųjų žemaičių valgiai

42 / ALBINAS MINGĖLA. Antologijai „Žemaičiai“ – 70

42–47 / RIČARDAS PAKALNIŠKIS. Žemaičių balsas. Stasio Anglickio gyvenimas ir kūryba

48–49 / DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. Kazimieras Mockus

50 / GINTAUTAS ČIŽIŪNAS. Medinių stebuklų meistras

51–52 / JONAS ANDRIUSEVIČIUS. Šimtą išgyvenęs, tūkstančius palikęs

53–56 / MARIJONA ČILVINAITĖ. Dievdirbys Augustinas Potockis

56–58 / DALIA ANDRIUSEVIČIÛTË-KARALIENĖ. Jį garsino darbai ir dainos: kraštotyrininkas Antanas Jonušas

59–66 / PRANAS BUDKUS. Mano senolių gimtinė

66, 67 / DONATAS TYTUVA. Motiejaus Valančiaus gimtinėje

68–71 / ALGIRDAS SABALIAUSKAS. Kalbininkui Jonui Kruopui – 100

72 / STEPONAVīČĖ ALEKSĖNDRA. Paskuojėms aplei nagini

72 / ČËSNA ALGĖRDS. Kaima žmogaus gīvenėms. Kāp aš apsėžanėjau

Smush Image Compression and Optimization