„Žemaičių žemė“ 2007 m. Nr. 3

2–4 / Jolanta Skurdauskienė, Zita Paulauskaitė. 5-oji Pasaulio žemaičių dailės paroda
4–5, 25 / Goda Giedraitytė. Parodos, spalvos, linijos, formos
6–7 / Morta Baužienė. Statybų tvarka nepriklausomos Lietuvos metais
8–10 / NARAS Baužinskas. Kas XX a. I p. projektavo bažnyčias Žemaitijoje?
10–12, 45 / VLADAS REISKYS. Kaip senąją Plungės bažnyčią pakeitė naujoji?
13–15 / ALANTAS VALANČIUS. Kas ir kaip projektavo švietimo įstaigas Žemaitijoje XX a. pirmoje pusėje?
16–17 / NArAs Baužinskas. Bankų rūmai – prabangos ir aristokratiškos architektūros simboliai
18–19 / AGOTA ŠIMULYTĖ. Profesionalumas, grožis – sveikam ir ligos pakirstam
20–23 / Morta Baužienė. Architektas Steponas Stulginskis (1908–1995)
24–25 / Marcelijus Baltrus. Susipažinkime: Klaudijus Dušauskas-Duž ir jo kūryba
26–27 / Morta Baužienė. Lietuvos karininkų ramovės poilsinė Palangoje
28 / Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai – 100
29–35 / Eugenija Rudytė. Švedų architekto Karlo Eduardo Strandmanno kūryba Žemaitijoje
36–37 / Danutė Mukienė. Oginskių rašytinis palikimas Lietuvoje
38–40 / Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai (Antra knyga, II skyrius)
41 / Danguolė Želvytė. Žemaičių akademijos vasaros konferencijoms – 20
42 / Antanas Lotužys. Maironis Pavandenėje
43–45 / Juozas Vyšniauskas. Unikalus parkas Aizvykiuose
46–48 / Inga Kovalenkaitė. Kankinių koplyčia ir kriptos Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje
49–55 / Vaidė Gaudiešiūtė. Namas – kaip pasaulio centras
56 / Juozas Truikys. Kultūros diena Notėnuose ir Šatėse
57 / Juozas Guntinas. Garuojantis ir žalias Mikytų alkakalnis
58–59 / Juozas Vyšniauskas. Apie žemaičius, jų norą prisiminti istoriją, būti savimi
60–61 / Jaunųjų dailininkų simpoziumas „Muolėnē ruokundā“
61 / Linas Šedvilas. Penktoji Didžioji žemaičių talka
62–63 / Linas Šedvilas. Gimtąja motinos kalba
64 / Algirdas Čėsna. Žuodē iš šėrdėis

Smush Image Compression and Optimization