„Žemaičių žemė“. 2007 m. Nr. 2

Numeris skirtas Palangos istorijai, architektūrai, kultūros paveldui,
tradicinei muzikai, iškiliems Palangos krašto žmonėms

Viršelis (I dalis, II dalis)

Turinys


2–3 / Mukienė Danutė. Tėn, kor sosėkert do pasaulē
4–11 / Gintautas Čižiūnas. Palanga: datos ir faktai
12–14 / Antanas Prušinskas. Kurorto raidos fragmentai
15 / Ramunė Lenkimaitė. Gražiosios Basanavičiaus gatvės vilos
16–17 / Albinas Mingėla. Kokią Palangą norėjo matyti grafas Feliksas Tiškevičius ir kunigaikštis Mykolas Oginskis?
18–19 / Gintautas Čižiūnas. Palangos „Anapilis“. Istorija ir dabartis
20 / Danguolė Želvytė. Palangos botanikos parkas
21 / Jurgis Želvys. Palangos gintaro muziejus
22–23 / Antanas Sebeckas. Norisi tikėti, kad šią vasarą pievos bus rasotos…
24–25 / Elena Brunzaitė-Baltrus. Čia gamta derinama su menu
26–27 / Kazimieras Prušinskas. Kurorto žavesio paslaptys. Istorija ir dabartis
28 / Stasys Perminas. Ar žinai, kad…
29–34 / Vitalius Bernardas Litvaitis. „Laiminančio Kristaus“ prisikėlimas
35 / Gintautas Čižiūnas. Kada grąžinsime skolą Karlui Eduardui Strandmannui
36–37 / Spauda apie Palangą
37 / Donatas Tytuva. Kurorto spauda
38–43 / Mykolas Vaitkus. Atsiminimai. „Su Minija į Baltiją“
39 / Mykolas Vaitkus
41 / Mykolas Vaitus. „Senutė jaunėja“
42–43 / Mykolas Vaitkus. „Palangos didžiuomenė“
44–47 / Jurga Žemaitytė. Istorinio Palangos spektaklio (1899 m.) organizatoriai ir aktoriai
48–49 / Loreta Sungailienė, Zita Baniulaitytė. „Ant marių krašto, Palangos miestely“. Palangos krašto tradicinė muzika“
50–52 / Palangos krašto folkloro pateikėjai. Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos vaikų folkloro ansamblis. Palangos kultūros centro folkloro ansamblis „Mėguva“
53 / Loreta Sungailienė, Zita Baniulaitytė. „CD „Ant marių krašto, Palangos miestely“
54 / Valiūns Silvestros. Dūmojėms sena žemaitė ont kalna Bėrotas
55–57 / Sungailienė Loreta. Tradicėnės Palonguos krašta dainas
58–59 / Zita Baniulaitytė. Senieji „Mėguvos“ dainininkai apie dainavimą
60 / Andriekutė Regina. Palongėškē pasakuo
61 / Danguolė Želvytė. Čia gimė „Trejos devynerios“
62–72 / Donatas Mingėla. Iškilūs Palangos krašto žmonės

Smush Image Compression and Optimization