Žvirblienė Aurelija

Aurelija Žvirblienė – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, Imunologijos ir ląstelės biologijos skyriaus vadovė, profesorė, Lietuvos mokslų akademjos tikroji narė. Jos svarbiausios mokslo tytimo sritys yra: rekombinantinių baltymų antigeninių ir imunogeninių savybių tyrimai; virusinių infekcijų imunodiagnostika ir molekulinė diagnostika; monokloninių antikūnų kūrimas, tyrimai ir taikymas; antikūnų inžinerija, rekombinantinių antikūnų kūrimas ir tyrimai.

A. Žvirblienė gimė 1960 m. gegužės 19 d. Akmenės rajomno Jučių kaime. 1977 m. ji baigė Akmenės vidurinę mokyklą, vėliau studijavo VU ir 1982 m. čia įsigijo biochemikės specialybę. 1983–1987 m. dirbo TSRS Mokslų Akademijos Molekulinės Biologijos institute (Maskva) ir ten parengė mokslų daktaro disertaciją, kurią apgynė 1998 m. (habilitacijos procedūros vyko 2008 m.).

1989–2001 m. ji buvo Biotechnologijos instituto mokslo darbuotoja, 2002–2008 m. – šio instituto vyresnioji mokslo darbuotoja; nuo 2003 m. – to paties instituto Imunologijos ir ląstelės biologijos skyriaus vedėja, 2003–2008 m. papildomai dar dėstė imunologiją, bioinžineriją Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), buvo šio universiteto docentė, nuo 2005 m. iki šiol VU dėsto imunologiją, vadovauja VU doktorantams, magistrantų baigiamiesiems darbams. Nuo 2008 m. ji eina VU Biotechnologijos instituto vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigas.

A. Žvirblienė yra paskelbusi daugiau kaip 80 publikacijų, įtrauktų į Clarivate AnalyticsWeb of Knowledgeduomenų bazę (ORCID 0000-0003-3122-8895). Ji yra ir daugelio patentų autorė. Kartu su kitais autoriais sudarė 2012 m. Vilniuje išleistą „Aiškinamąjį imunologijos ir alergologijos terminų žodyną“ .

Aktyviai dalyvauja mokslininkų bendruomenės ir visuomenės gyvenime: yra VU tarybos narė, Nacionalinio vėžio instituto tarybos narė, Lietuvos imunologų draugijos viceprezidentė, Europos imunologų draugijos (EFIS) Vakcinų darbo grupės narė, EuroMabNet narė, LR Prezidentto suburtos Sveikatos ekspertų tarybos narė, LR SAM suburtos COVID–19 vakcinacijos darbo grupės narė, VU Chemijos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto pirmininkė, VU GMC Biotechnologijos instituto kolegijos narė, Lietuvos Biochemikų draugijos valdybos narė; Lietuvos Biotechnologų asociacijos narė, LMT, MITA, ES Horizon 2020 programos projektų vertintoja.

2008–2009 m. jai buvo paskirta aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendija, skiriama nusipelniusiems mokslininkams, 2013 m. – Lietuvos Mokslo premija, 2018 m. – Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos apdovanojimas už imunologijos ir alergologijos terminijos kūrimą,  2021 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius už veiklą COVID–19 pandemijos metu.

 

Naudota literatūra:
1. „Aurelija Žvirblienė“, Lietuvos mokslų akademija: http://www.lma.lt/asmsv/intranetas/index.php?m=profile&user=5009 (žr. 2022-10-03).

  
  

Parengė Danguolė Želvytė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įgyvendinamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization