Žvilius Alfonsas

Dailininkas. Gimė 1944 m. balandžio 2 d. Petrikaičių kaime, Kretingos valsčiuje.
1955 m. baigė Kretingos rajono Dupulčių pradinę mokyklą.
1962 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą.
1964–1967 m. tarnavo kariuomenėje.
1969–1975 m. ėjo meninio redaktoriaus pareigas leidykloje „Vaga“.
1971 m. baigė Vilniaus dailės institutą.
1975–1984 m. ėjo meninio redaktoriaus ir redakcijos vedėjo pareigas leidykloje „Mokslas“.1977
m. buvo apdovanotas K. Miklošo premija Vengrijoje.
1982 m. buvo apdovanotas bronzos medaliu Leipcige, Vokietijoje.
Nuo 1984 m. dirba Vilniaus dailės akademijoje grafikos katedroje, estampo, knygos apipavidalinimo srityse.
1986 m. tapo Valstybinės premijos laureatu.1987 m. gavo premiją Maskvoje.
1991 m. gavo premiją Prancūzijoje.
1995 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.
Sukūrė daugiau nei 700 įvairių grafikos darbų ir iliustravo daugiau kaip 600 leidinių.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.vle.lt/Straipsnis/Alfonsas-Zvilius-111524
  2. https://www.kretvb.lt/personalijos/zvilius-alfonsas/

Smush Image Compression and Optimization