Žulkus Vladas

Vladas Žulkus – mokslininkas (habil. m. dr.), istorikas, archeologas, Klaipėdos universiteto Istorijos ir archeologijos katedros profesorius, Palangos garbės pilietis, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas. Pagrindinės tyrinėjimų kryptys: Baltijos regiono archeologija, Klaipėdos senamiesčio ir piliavietės archeologija ir istorija iki XVII a., Vakarų Lietuvos ir Žemaitijos archeologija, povandeninė archeologija. Klaipėdos senamiestis ir piliavietė, kuršių geležies amžius, vakarų baltų kultūra, baltų–skandinavų kultūriniai ryšiai, viduramžių miestų archeologija.

V. Žulkus gimė 1945 m. balandžio 16 d. Telšiuose. 1962 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą. 1962–1964 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale, 1964–1967 m. tarnavo sovietų armijoje. 1970–1976 m. žinias gilino neakivaizdžiai studijuodamas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.  Čia jis įsigijo istoriko, istorijos dėstytojo kvalifikaciją. 1985–1988 m. buvo SSRS Mokslų Akademijos Archeologijos instituto aspirantas.  Šioje mokslo įstaigoje 1988 m. apgynė kandidatinę disertaciją „Klaipėda ir jos regionas XI–XVII amžiais“ (mokslinis vadovas – prof. dr. V. V. Sedovas); 1993 m. disertacija nostrifikuota nostrifikuotas humanitarinių mokslų istorijos daktaro laipsnis.  1999 m. Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų habilitacinį darbą „Kuršiai vakarinių baltų geležies amžiaus kultūroje ir visuomenėje“. 1969–1990 m. buvo Paminklų konservavimo instituto Klaipėdos skyriaus mokslinis bendradarbis, nuo 1979 m. – archeologų grupės vadovas. Tuo laikotarpiu daugiausiai tyrinėjo Klaipėdos senamiestį ir piliavietę. 1990 m. paskirtas dirbti Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Klaipėdoje direktoriumi. 1992 m. pradėjo dirbti Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centre (2003 m. reorganizuotas į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą). 1993–1997 ir 2001–2002 m. ėjo Istorijos centro direktoriaus pareigas. Tuo laikotarpiu daugelį metų dėstė Klaipėdos universiteto Istorijos katedroje. V. Žulkus pirmasis Lietuvoje pradėjo povandeninės archeologijos tyrimus.

1995 m. Klaipėdos universitete jam suteiktas docento vardas, 2001 m. – profesoriaus.

Nuo 2002 m. spalio 11 d.  iki 2011 m. gruodžio mėn. buvo Klaipėdos universiteto rektorius. 2018 m. kovo 8 d. buvo išrinktas į Klaipėdos universiteto tarybą.

2001–2003 m. ėjo Lietuvos archeologijos draugijos pirmininko pareigas. 2008 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu, 2009 m. – UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto narys. 

2009 m. jam kartu su Algirdu Girininku ir Audrone Bliujiene įteikta Lietuvos mokslo premija už fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų ciklą „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008 m.)“.

2011 m. V. Žulkus tapo Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu.

Palangos miesto garbės piliečio regalijos V. Žulkui įteiktos 2016 m. balandžio 3 d.

 

Svarbiausios publikacijos

 

Monografijos

1.Žulkus V. Viduramžių Klaipėda. Miestas ir pilis. Archeologija ir istorija. Vilnius, 2002. „Žara“. 164 p. ISBN 9986-34-98-5

2.Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius: Versus Aureus, 2004. 254 p. ISBN 9955-601-08-6.

3.Žulkus V. Palanga in the middle ages. Ancient settlements. Vilnius: Versus Aureus, 2008. 424 p. ISBN 978-9955-34-059-1

 

Straipsniai recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

1.Springmann M-J., Žulkus V. Maritimarchäologische Seminare der Jahre 1998 und 1999 an der Universität Klaipėda, Litauen // The marine archaeology of the Baltic Sea area (III), 1/2000. ISSN 1403-5103. Stockholm, 2000, p. 26–30.

2.Žulkus V. Central Places of the Curonian and Prussian tribes during the years of Cultural Change (1200–1400) // Lübeck Style? Novgorod Style? Baltic Rim Central Places as arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100–1400 AD. (CCC papers: 5). ISSN 1404-0323 1404-26; ISBN 9984-675-37-8. Visby–Riga, 2001, S. 341–350.

3.Žulkus V., Springmann M-J. Die Flüsse als Straben der Europäisierung, Fluss und Hafen Šventoji-Heiligen Aa // Lübeck Style? Novgorod Style? Baltic Rim Central Places as arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100–1400 AD. (CCC papers: 5). ISSN 1404-0323 1404-26; ISBN 9984-675-37-8. Visby–Riga, 2001, S.165–181.

4.Žulkus V., Springmann M-J. Der Hafen Hailigenau-Šventoji und die Fremden Schiffer im Lichte historischer und archäologischer Forschung.In: Maritime Archäologie heute. Rostock, 2002, S. 160–176.

5.Žulkus V. Östersjöns skatter. Litauen. In: Östersjöns skatter. Der dolda kulturlandskapet. Stockholm, 2002. S. 95-102.

6.Žulkus V. Lithuania. Treasures of the Baltic Sea. A hidden wealth of culture. Stockholm, 2003. P. 95–102.

7.Žulkus V. The Balts: Economy and Society. In: The Neighbours of Poland in the 11th century. Warszawa: „Dig“, 2002. P. 169–210.

Straipsniai Lietuvos leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą

1.Žulkus V. Die Völkerwanderung und die Westbalten. Die Entstehung der Kuren // Archaeologia Baltica 4. ISSN 1392-5520. ISBN 9986-34-053-5. Vilnius: Lithuanian institute of history, 2000, p. 89–108.

2.Žulkus V. Gardai ir Plateliai XIII–XVI a. // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – 2004, Vilnius, t. XXV, p. 363–381.

3.Žulkus V. Lietuvininkų ištakos // Tiltai. – 2004, Klaipėda: KU l-kla; Nr.24, priedas: Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra III, p. 5–19.

4.Žulkus V. Kurland. Die Grenzen und die nördlichen Landschaften in 8. – 13. Jahrhundert. // Archaeologia Baltica, 6. Klaipėda, 2006. ISSN 1392-5520. S. 88–103.

 

Kituose moksliniuose užsienio leidiniuose

1.Žulkus V. Underwater Cultural Heritage in Lithuania – recent work // Baltic Sea Identity. Common Sea – Common Culture? Gdańsk, 2003. P. 67–68.

2.Žulkus V. Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Infrastruktur der Stadt Memel // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IV. Hrg. Manfred Glä. Lübeck, 2004. S. 371–384. ISBN 3-7950-1265-1.

3.Žulkus V. Изменения в мировоззрении куршей в раннем средневековье // Восточная Европа в средневековье. К 80-летию Валентина Васильевича Седова. – 2004, Москва: Наука; с. 153–163.

 

Kituose moksliniuose leidiniuose

1.Žulkus V. Klaipėdos pilis. Statybos istorija ir tyrimai // Lietuvos pilių archeologija. Sud. J.Genys ir V.Žulkus. Klaipėdos universiteto leidykla, 2001, p. 45–81.

2.Žulkus V. Laivo Nr. 1 (W-1) prie Šventosios povandeniniai tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius: Vilnius: Diemedžio leidykla, 2002, p. 236–238

3.Žulkus V. Pilies paieškos Platelių ežero pilies saloje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002. ISSN 1392-5512. P. 159–161.

4.Žulkus V. Nuskendusių laivų paieškos Baltijos jūroje naudojant sonarą // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002. ISSN 1392-5512. P. 272–273.

5.Žulkus V., Kola A., Szulta W. Povandeniniai tilto liekanų Platelių ežere tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002. ISSN 1392-5512. P. 274–275.

6.Žulkus V. Vakarų Lietuvos žemių junginių bruožai // Lietuva iki Mindaugo. Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 2003. P. 98–115.

7.Žulkus V. Baltai Baltijos jūros baseine vikingų laikais (VII–XII a.) // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Plenarinių posėdžių pranešimai. Vilnius, 2005. P. 156–167.

Spausdinti tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai

1.Žulkus V. Baltai Baltijos jūros baseine vikingų laikais (VII–XII a.) // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Plenarinių posėdžių pranešimai. Vilnius, 2005. P. 156–167.

 

Naudota literatūra:

  1. Lietuvos archeologų draugija: https://lad.lt/zulkusvladas/ (žtr. 2022-03-31).
  2. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_%C5%BDulkus (žr. 2022-03-31)
  3. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/vladas-zulkus/ (žr. 2022-03-31).

 

Nuotraukoje – Vladas Žulkus. Nuotrauka iš Lietuvos mokslų akademijos archyvo

 

 

Parengė Danutė Mukienė

 

 

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

 

 

Smush Image Compression and Optimization