Žebrauskas Algirdas

Algirdas Žebrauskas – architektas, visuomenės, kultūros veikėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir premijos (1994 m.) laureatas, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorius, vienas iš Žemaičių kultūros draugijos įkūrėjų Lietuvos atgimimo metais, nuo 2022 m. – šios draugijos pirmininkas. 
A. Žebrauskas gimė 1955 m. sausio 5 d. Plungės rajone. 1973 m. baigė Šateikių vidurinę mokyklą, 1981 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto Architektūros fakultetą. 1981 m. pradėjo dirbti Telšių rajone architektu, 1982–2013 m. ėjo Telšių rajono savivaldybės Architektūros skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 2000 m. dėsto Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete. Čia jam 2010 m. suteiktas profesoriaus vardas. 2014–2016 m. jis dirbo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patarėju architektūros klausimais. Nuo 2014 m. yra bendrovės „Architekto studija“ direktorius.
Jo iniciatyva buvo atkurtas ir plačiai pradėtas naudoti istorinis Žemaitijos herbas bei vėliava (dailininkas Algis Kliševičius), sukurtas Žemaitijos žemėlapis (istorikas Elmantas Meilus, dailininkas Algis Kliševičius, visi 1999 m.).
A. Žebrauskas vadovavo Rainių Kančios koplyčios statybos darbams (vyko 1990–1991 m.). Šios koplyčios projektą jis parengė pagal išlikusius architekto J. Virako 1942 m. sukurtus koplyčios eskizus. Na o jam dirbant kartu su dailininkais A. Kmieliausku, A. Dovydėnu, skulptoriumi R. Midvikiu buvo sukurti šios koplyčios interjerai, parengtas viso Rainių memorialo projektas.
Itin daug puikių A. Žebrausko sumanymų yra realizuota Telšiuose. Čia jo iniciatyva buvo sukurta didžioji dalis miesto viešosioms erdvėms skirtų meno kūrinių, gražiai sutarkyta, poilsiui pritaikyta Masčio ežero pakrantė. Tarp didžiausių ir jau realizuotų jo inicijuotų projektų yra ir Telšių katedros, Garbės vartų ir šventoriaus, Vyskupų rūmų ir V. Borisevičiaus kunigų seminarijos komplekso sutvarkymas, atkūrimas ir restauravimas (1990–2019), Žemaitijos turizmo centro pastato atkūrimas, Turgaus, Katedros, Stoties, Nepriklausomybės aikščių regeneravimas (šį projektą jis parengė kartu su architekte G. Čepiene, 1995–2013) Telšiuose.
1982–1987 m. A. Žebrauskas kartu su architektais V. Paulioniu, M. Ramanauskiene parengė Telšių senamiesčio regeneracijos projektą.
Jis yra ir daugelio kultūrinių projektų sumanytojas, autorius, tarp jų ir Žemaičių vyskupystės muziejaus įkūrimo Varniuose. 
Paskutiniais metais  jo projektų yra įgyvendinta ir kituose miestuose, tarp jų ir Plungėje bei Palangoje.
A. Žebrauskas aktyviai dirba ir kaip lektorius – skaito paskaitas Žemaitijos istorijos, miesto identiteto formavimo, regioninės politikos temomis.

Parengė Danutė Mukienė

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization