Zavadzkis Adamas

 

Adamas Zavadzkis (lenk. Adam Zawadski, 1814–1875) – Vilniaus spaustuvininkas ir leidėjas, verslininkas. Jis gimė 1814 m. rugpjūčio 30 d. Vilniuje ir buvo vyriausias knygų ir kitų spaudinių leidėjo, spaustuvininko, 1803–1939 m. Vilniuje veikusios Juzefo Zavadzkio (toliau – J. Zavadzkio, Zavadzkių) spaustuvės, taip pat ir leidyklos įkūrėjo Juzefo Zavadzkio (1781–1838) sūnus. Turėjo du brolius – Juozapą ir Feliksą. Adomo žmona buvo Elena Zavadzkienė, sūnus – Emanuelis (žuvo būdamas jaunas).

Adamas kurį laiką studijavo Vilniaus universitete, bet, universitetą uždarius, neturėjo galimybės jį užbaigti. Kitoje aukštojoje mokykloje nesimokė, tačiau buvo išsilavinęs ir gerai susipažinęs su moderniausių Vakarų Europos spaustuvių ir knygynų veikla, gerai išmanė spaustuvininko darbą, padėdavo savo tėvui, o šiam mirus, ir motinai verslo reikalus.

1851 m. mirus motinai Marijai Zavadskai, Adamas pagal testamentą tapo Zavadzkių  spaustuvės, leidyklos ir knygynų šeimininku.

XIX a. 5 deš. su A. Zavadzkiu leidybos srityje gana glaudžiai pradėjo bendradarbiauti Žemaičių šviesuomenė.

Tuo laikotarpiu ši spaustuvė ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų garsėjo modernumu, puikia vadyba, gera leidinių poligrafija. Tai liudijo ir čia išleistos žemaičių autorių knygos.

Adamas Zavadzkis mirė 1875 m. sausio 5 d. Vilniuje, būdamas 60 metų amžiaus. Tada verslas perėjo jo jaunesniojo brolio Felikso Zavadzkio (1824–1891) žinion, kuris juo rūpinosi iki 1891 metų.

Smush Image Compression and Optimization