Žadvydas Osvaldas

Osvaldas Žadvydas – Lietuvos karininkas, pedagogas, žurnalistas. Gimė 1903 m. balandžio 12 d. Mažeikiuose, mirė 1994 m. vasario 18 d.
1924 m. baigė Mažeikių vidurinę mokyklą.
1927 m. baigė karo mokyklą Kaune, 1928 m. įsigijo brandos atestatą.
1936–1940 m. buvo Kretingos apskrities komendantūros tarnautojas, XV šaulių rinktinės vado pavaduotojas ir tarybos narys, Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos tarybos narys.
1940 m. gruodžio 1 d. buvo paleistas į atsargą ir pradėjo mokytojauti Darbėnų pradinėje mokykloje.
1941 m. gegužės 5 d. buvo suimtas ir kalintas Kretingoje, Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.
1941 m. birželio 23 d. išvežtas į Minsko kalėjimą, Baltarusijoje.
1941 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės paskirtas Kretingos apskrities viršininku. Nuo 1942 m. vidurio buvo Eišiškių, vėliau Telšių apskrities viršininkas.
Nuo 1943 m. buvo Lietuvos Laisvės Armijos narys.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
1946–1949 m. Dilingene vadovavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyriui.
1949 m. emigravo į JAV.
1950 m. su kitais įsteigė Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Niujorko skyrių.
1951 m. buvo Melrose Parko skyriaus pirmininkas.
Nuo 1953 m. priklausė Lietuvos žurnalistų sąjungai.
1964–1968 m. buvo sąjungos „Ramovė“ Los Angele skyriaus valdybos narys.
1964–1973 m. Los Angele įsteigė J. Daumanto šaulių kuopą ir jai vadovavo.
1968–1969 m. buvo Amerikos lietuvių tarybos Los Angelo skyriaus iždininkas.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/zadvydas-osvaldas/
  2. https://rackauskas.lt/mokyklos-garbe/osvaldas-zadvydas-baige-1924-m/

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiant projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


Smush Image Compression and Optimization