Žadeikis Pranciškus

Pranciškus Žadeikis – kunigas, rašytojas, garbės kanauninkas, vertėjas, Skuodo dekanas (1915–1933). Gimė 1869 m. spalio 23 d. Parešketyje (Varnių valsčius, Telšių apskritis). Mirė 1933 m. gruodžio 6 d. Skuode. Palaidotas Narvydžių kapinėse (Skuodas). Mokėsi Palangoje, Mintaujoje, Žemaičių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1893 m. Aktyviai bendradarbiavo spaudoje – laikraštyje „Nedieldienio skaitymai“, žurnale „Draugija“. Panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, leido religinio turinio knygas „Šventųjų ir palaimintųjų vadų ir jaunikaičių gyvenimai“, „Trumpi nedieldienių evangelijų paaiškinimai visiems metams“ ir kt. Klebonaudamas Skuode, rūpinosi mokytojų rengimu Lietuvos mokykloms, parašė ir išleido dviejų dalių knygą „Didžiojo karo užrašai“, šalį okupavusių vokiečių išprašė, kad iš varpinės nebūtų išimti ir sunaikinti trys Skuodo varpinės varpai. Jo talento ir sugebėjimų dėka, dar nepasibaigus karui,1918 m. rudenį Skuode įsteigta gimnazija, viena pirmųjų Žemaitijoje. Įdomūs ir vertingi jo parašyti „Pirmojo pasaulinio karo atsiminimai“. Iš graikų kalbos vertė „Iliadą“, išvertė K. Skirmuntaitės knygą „Mindaugas“, Alnpekės kroniką. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo P. Žadeikio vardu pavadinta atkurtoji Skuodo gimnazija.

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“

 

 

Smush Image Compression and Optimization