Žabakevičius Simfronijus

Bernardinų kunigas. Gimė 1800 m. (kitur rašo, kad 1802 m.) Kauno gubernijoje, Telšių apskrityje, mirė 1877 m. Kretingoje.
1817–1824 m. mokėsi Kretingos parapinėje mokykloje.
1826–1827 m. būdamas vienuoliu mokėsi gramatikos Drujoje, Baltarusijoje.
1827–1829 m. mokėsi retorikos Budslave, Baltarusijoje.
1828–1830 m. buvo pamokslininkas Mogiliove, Baltarusijoje.
1829–1832 m. mokėsi filosofijos Minske, Baltarusijoje.
1830–1831 m. buvo pamokslininkas, Vitebske, Baltarusijoje.
1831–1836 m. Drujoje buvo savo ordino klierikų teologijos mokytoju ir pamokslininku.
1832–1835 m. mokėsi teologijos Vilniuje, čia buvo įšventintas į kunigus.
1836–1838 m. buvo pamokslininkas Budslave.
1838–1840 m. buvo pamokslininkas Benicoje, Čekijoje.
1840–1841 m. buvo pamokslininkas Trakuose.
1841–1843 m. buvo Telšių klebonas.
1848 m. registruotas Kretingos bernardinų vienuolyne.1868 m. ta
po Kretingos konvento vikaru.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/zabakevicius-simfronijus/

Smush Image Compression and Optimization