Rumšas Vytautas

Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius ((iki 1998 Lietuvos akademinis dramos teatras). Yra sukūręs nemažai vaidmenų teatre ir kine. Keletą metų vadovavo Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui.
Gimė 1951 m. gruodžio 3 Plungėje. tem šsigijo ir vidurinį išsilavinimą. 1969–1973 m. mokėsi Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Kurso vadovas – režisierius Henrikas Vancevičius, specialybės pedagogė – Algė Savickaitė. Studijuodamas įgijo aktoriaus specialybę. N
uo 1973 metų dirba Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. 2000–2005 m. buvo šio teatro generalinis direktorius. 
2021 m. apdovatotas Vyriausybės kultūros ir meno premija. 
Jo sūnus Vytautas Rumšas (jaunesnysis) – taip pat aktorius.
Gyvena Vilniuje.

Žymesni vaidmenys teatre

 • 1975 – Busyginas. Aleksandr Vampilov. Vyresnysis sūnus. Režisierius V. Matula. LVADT
 • 1978 – Jonas. Petras Cvirka. Meisteris ir sūnus. Režisierė Kazimiera Kymantaitė. LVADT
 • 1983 – Steponas. Vytautas Bubnys. Po vasaros dangum. Režisierius Henrikas Vancevičius. LVADT
 • 1984 – Glumovas. Aleksandr Ostrovskij. Kiekvienam gudruoliui pakanka prastumo. Režisierius Henrikas Vancevičius. LVADT
 • 1985 – Pijus. Juozas Grušas. Pijus nebuvo protingas. Režisierė Irena Bučienė. LVADT
 • 1989 – Sidabras. Borisas Dauguvietis. Žaldokynė. Režisierė Kazimiera Kymantaitė. LVADT
 • 1989 – X. S. Mrožek. Emigrantai. Režisierė Irena Bučienė. LVADT
 • 1991 – Dolitlis. Bernard Show. Pigmalionas. Režisierė Irena Bučienė. LVADT
 • 1993 – Starbakas. Richard Nash. Lietaus pardavėjas. Režisierius Algis Lapėnas. LVADT
 • 1995 – Žygimantas Augustas. Juozas Grušas. Barbora Radvilaitė. Režisierė Irena Bučienė. Žemutinė pilis
 • 1997 – Klaudijus. William Shakespeare. Hamletas. Režisierius Eimuntas Nekrošius. LIFE
 • 1999 – Hercogas Klarensas. William Shakespeare. Ričardas III. Režisierius Rimas Tuminas. LNDT
 • 1999 – Harpagonas. Moliere. Šykštuolis. Režisierė Irena Bučienė. LNDT
 • 2001 – Krepas. Samuel Beckett. Paskutinė Krepo juosta. Režisierius Rokas Ramanauskas. LNDT
 • 2001 – Bertulis. Julius Dautartas. Paskendusi vasara (Mariaus Katiliškio kūrinių motyvais). Režisierius Julius Dautartas. LNDT
 • 2002 – Imperijos generolas Štarembergas. Howard Barker. Europiečiai. Režisierius Lary Zappia. LNDT
 • 2002 – Gastonas. Jean Anouilh. Bamba. Režisierius Adolfas Večerskis. LNDT
 • 2003 – Rudolfas. Gustave Flaubert. Madam Bovari. Režisierius Jonas Vaitkus. LNDT
 • 2004 – Mindaugas, karalius. Giesmė apie Vorutos vilkolakį Mindaugą. Rež. Vytautas Grigolis. LNDT
 • 2004 – Ignatijus Iljičius Špigelskis. Ivan Turgenev. Mėnuo kaime. Rež. Julius Dautartas. LNDT
 • 2004 – Robertas Dadlis. Friedrich Shiller. Marija Stiuart. Rež. Jonas Vaitkus. LNDT
 • 2005 – Stepanas Verchovenskis. Fiodoras Dostojevskis. Demonai. Nelabieji. Apsėstieji. Kipšai. Rež. Jonas Vaitkus, LNDT
 • 2005 – Džonas Smitas. Ray Cooney. Meilė pagal grafiką. Rež. Adolfas Večerskis. LNDT
 • 2006 – Ignacijus Glembajus. Miroslav Krleža. Elitas (Ponai Glembajai). Rež. Ivica Buljan. LNDT
 • 2008   – Timas. Rainer Werner Fassbinder. Juodoji našlė (Laisvės kaina). Rež. Yana Ross. LNDT
 • 2012 – Žmogus, buvęs Masalskio nuodėmklausys. Justinas Marcinkevičius. Katedra. Rež.
 • Oskaras Koršunovas. LNDT
 • 2013 – Teiresijas. Bakchantės. Rež. Gintaras Varnas. LNDT
 • 2014 – Astronomas. „Kosmosas+. Rež. Kirsten Dehlholm. LNDT
 • 2015 – Profesiorius Lybigas. Thomas Bernhard. „Didvyrių aikštė“. Rež. Krystian Lupa. LNDT
 • 2019 – Ričardas. Virginija Rimkaitė. Virimo temperatūra 5425. Rež. Giedrė Kriaučionytė. LNDT
 • 2020 – Jėgeris. A. Strindbergis. Didysis kelias. LNDT


Žymiausi vaidmenys televizijoje 

 • 1977 – Mikas. I. Simonaitytė. Urtė. Režisierius Bronius Talačka. LTV
 • 1978 – Vingių Jonas. Žemaitė. Marti. Režisierė Kazimiera Kymantaitė. LTV
 • 1984 – Fredas Grehemas (Petručijo). K. Porteris. Bučiuok mane, Keit. Režisierius Vytautas Pauliukaitis. LTV
 • 1985 – Andrejus. V. Rasputin. Gyvenk ir neužmiršk. Režisierius Michailas Jevdokimovas. LTV
 • 1986 – Petras Kurmelis, rež. Juozas Sabolius, LTV
 • 1987 – Pranas. A. Škėma. Pabudimas. Režisierius Juozas Sabolius. LTV
 • 1991 – Daumantas. M. Zyvertas. Valdžia. Režisierius Juozas Sabolius. LTV
 • 1993–2000 – Daktaras Arvydas Baltinas. Giminės. (televizijos serialas). Rež. S. Vosylius. LTV
 • 2008 – Broliai (serialas). Rež. Valdas Babaliauskas, Valdas Stripinis, Linas Paugis. TV3
 • 2011 – Daktaras Arvydas Baltinas. Giminės po 20 metų. Rež. S. Vosylius. LTV
 • 2015 – Daktaras Arvydas Baltinas. Giminės. Gyvvenimas tęsiasi. Rež. Saulius Vosylius. LTV


Žymiausi vaidmenys kine

 • 1973 – Būgnininkas. Kur iškeliauja pasakos, rež. Algirdas Dausa, LKS
 • 1975 – Linas. Nerami rudens diena, rež. Algimantas Kundelis, LKS
 • 1977 – Čereška. Vaikinas iš Darbo gatvės, rež. Algirdas Dausa, LKS
 • 1978 – Ypatingo dėmesio zonoje, rež. Andrejus Maliukovas, Mosfilm
 • 1979 – Sužeista tyla, rež. Algimantas Kundelis, LKS
 • 1981 – Lošimas be kozirių, rež. Algimantas Kundelis, LKS
 • 1982 – Turtuolis, vargšas…, rež. Arūnas Žebriūnas, LKS
 • 1984 – Čia mūsų namai, rež. Saulius Vosylius, LRT
 • 1984 – Arvydas. Devyni nuopolio ratai, rež. Bronius Talačka, LRT
 • 1988 – Bernotas. Vilius Karalius, rež. Vidmantas Bačiulis, Lietuvos telefilmas
 • 1991 – Rusų kapitonas Kolia. Bilietas iki Tadž Mahalo, rež. Algimantas Puipa
 • 2003 – Vienui vieni, rež. Jonas Vaitkus
 • 2003 – Iš pelenų (Out of the Ashes), rež. Joseph Sargent
 • 2004 – Tamplierių kraujas (Code of the Templars), rež. Florian Baxmeyer
 • 2004 – Arjė, rež. Romanas Kachanovas
 • 2006 – Policininkas. Anastasija, rež. Maris Martinsons.

Režisuoti spektakliai:

 • 2007 – B. Sruogos Kazimieras Sapiega
 • 2009 –  B. Sruogos Milžino paunksmė
 • 2010 – Just. Marcinkevičiaus Katedra
 • 2011 – Just. Marcinkevičiaus Mažvydas
 • 2012 – Maironio Didysis Vytautas – karalius
 • 2013 – V. Krėvės Skirgaila
 • 2014 – Donelaitis 2014
 • 2016 – V. Krėvės Šarūnas
 • 2015 – J. Grušo Herkus Mantas
 • 2017 – J. Grušo Barbora Radvilaitė
 • 2018 –  Lietuva – Valstybė 2018 (pagal M. Zīvertą)
 • 2016 – Intymūs pokalbiai (pagal I. Bergmaną)
 • 2019 – Scenos iš vedybinio gyvenimo (pagal I. Bergmaną)

 
Nuotraukoje – Vytautas Rumšas. Fotografas nežinomas. Nuotrauka iš RKIC archyvo

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization