Voverienė (Brazauskaitė) Ona

Ona Voverienė (Brazauskaitė) – mokslininkė, habilituota mokslo daktarė, profesorė, bibliotekininkystės specialistė, pedagogė, edukologė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė.
imė 1938 m. birželio 17 d. Raseiniuose darbininkų šeimoje.
1956 m. eksternu baigė vidurinę mokyklą Tytuvėnuose. 1958 m., baigusi technikos mokyklą, pradėjo dirbti. 1962 m. įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vakarinį skyrių studijuoti romanų germanų filologiją.
1966–1969 m. dirbo vertėja Elektros suvirinimo įrengimų mokslinio tyrimo instituto Vilniaus filiale,
1968 m. baigė Vilniaus universitetą.
1969–1980 m. dirbo Lietuvos buitinės chemijos susivienijimo Projektavimo konstravimo biure (1970–1974 m. – Mokslinės informacijos skyriaus, 1974–1980 m. – Mokslinės informacijos, patentų ir standartizacijos skyriaus vedėja).
1971 m. pradėjo skelbti savo straipsnius spaudoje.
1974 m. baigė Mokslinės ir techninės informacijos institutą Maskvoje.
1975–1976 m. ir 1980–2000 m. dėstė Vilniaus universitete. Čia jai 1995 m. suteiktas profesorės vardas.
1979 m. apgynė pedagogikos mokslo kandidato disertaciją. 
1980 m. rusų kalba išleista jos pirmoji knyga.
1980–1998 m. dirbo Vilniaus universitete vyr. dėstytoja, docente, profesore. Per šį laikotarpį išleido pirmąją informatikos knygą „Informatikos teorija ir metodologija“, 1990 m. – „Informatikos metodologija“.
1992 m. Maskvos valstybiniame kultūros institute apgynė pedagogikos mokslo daktaro disertaciją tema „Informatikos teorija – bibliotekininkų ir bibliografų ruošimo metodologinis pagrindas“. 1994 m. pedagogikos mokslų daktaro laipsnis nostrifikuotas Lietuvoje, suteikiant O. Voverienei socialinių mokslų habilituoto daktaro laipsnį.
1994 m. tarptautinis biografų centras Kembridže apdovanojo O. Voverienę diplomu už žymius laimėjimus informacijos ir bibliotekininkystės moksluose.
Nuo 1995 m. dirbo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informatikos sistemų katedros profesore.
1995 m. tapo Tarptautinio biografų centro garbės nare Kembridže.
Lietuvos ir užsienio leidiniuose paskelbė daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių.
  
Išleistos svarbiausios O. Voverienės knygos:

Informatikos teorija ir metodologija (1985);
Mokslotyrinės minties raida Lietuvoje 1969–1989 metais (kartu su kitais, 1990);
Informatikos metodologija (1991);
Informatikos teorija – profesinio bibliotekininkų ir bibliografų rengimo metodologinis pamatas (1992);
Informatikos teorinės minties raida Lietuvoje 1957–1990 metais (1996);
Bibliometrija (1999),;
Lietuvos mokslinės mokyklos (1945–1990) (kartu su kitais, 2002);
Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys: partizanės, ryšininkės, tremtinės, kovotojos (2005);
Lietuvos Laisvės kovos karžygys Vaclovas Voveris Žaibas (2007);
Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai (2009);
Antikomunizmas (2010);
Mokslotyra (2013);
Dalia Grybauskaitė – tautos prezidentė (2016);
„Lietuvos aidas“ – tautos mokykla (2017);

O. Voverienė yr parengusi spaudai K. Ragulskio ir V. Landsbergio darbų bibliografines rodykles.

  
2000 m. O. Voverienė apdovanota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.
  

Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/ona-voveriene-brazauskaite/.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

Smush Image Compression and Optimization