Višinskis Povilas

Povilas Višinskis gimė 1875-06-28 Ušnėnuose (Kelmės r.), mirė 1906-04-23 Berlyne.  Visuomenės. ir kultūros veikėjas, publicistas. Baigęs Šiaulių gimnaziją, 1894-1898 Peterburgo universitete studijavo gamtos mokslus. Nuo 1899 m. gyveno Kurtuvėnuose, Šiauliuose, Vilniuje, vertėsi pamokomis, 1904-1905 metais dirbo „Vilniaus žinių“ ir „Lietuvos ūkininko“ redakcijose. Sirgo džiova. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse. Buvo vienas iš Lietuvių demokratų partijos kūrėjų ir jos programos (1902) sudarytojų. Kovojo prieš lietuvių spaudos draudimą, prisidėjo prie lietuvių mėgėjų teatro organizavimo (1899 m. dalyvavo Keturakio komedijos „Amerika pirtyje“ pastatyme Palangoje). 1905 m. įsteigė knygų leidimo bendrovę „Šviesa“. Parengė du lietuvių elementorius (1905 m. ir 1907 m.), nemažai publicistinių brošiūrų, straipsnių.

Kūrybiniam darbui paskatino Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą, Lazdynų Pelėdą (Sofiją Pšibiliauskienę), Jovarą, rūpinosi jų kūrinių publikavimu. Rašė literatūros kritikos straipsnius, recenzijas. Jo parašyti apsakymai ir vaizdeliai: „Paparčio žiedas“, „Ant kryžkelio“, „Dvi meili“; etn. studija „Antropologinė žemaičių charakteristika“ (par. 1897 m., išsp. 1935 m.).

 

Nuotraukoje – Povilas Višinskis. Fotografas nežinomas

Smush Image Compression and Optimization