Viluckas Juozapas Antanas

Šaulys, visuomenės veikėjas. Gimė 1928 m. Žadeikių kaime, Kretingos rajone, mirė 2015 m. rugpjūčio 12 d. Kretingoje.
1949 m. Verkiuose baigė kolūkio pirmininkų kursus.Nuo 1955 m. dirbo brigados brigadininku.
1969 m. baigė aštuonmetę vakarinę Kartenos mokyklą.
1973 m. įgijo zootechniko specialybę Klaipėdos žemės ūkio technikume, dirbo Žemaitės kolūkio kiaulių fermos vedėju.
1991 m. dalyvavo Sausio 13-osios įvykiuose.2004 m. įkūrė visuomeninę organizaciją – Kartenos kovų už nepriklausomybę įamžinimo draugiją.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/viluckas-juozapas-antanas/

Smush Image Compression and Optimization