Venclovas Česlovas

Č. Venclovas – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, bioinformatikas, VU Biotechnologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Bioinformatikos skyriaus vadovas dr. Česlovas Venclovas. Svarbiausios jo mokslinių tyrimų sritys: biologinių makromolekulių struktūros, funkcijos ir evoliucijos tyrimai kompiuteriniais metodais; baltymų struktūrinė bioinformatika; baltymų ir nukleorūgščių sąveika; CRISPR-Cas sistemos, molekuliniai DNR replikacijos, rekombinacijos ir reparacijos mechanizmai.

Č. Venclovas gimė 1964 m. gegužės 17 d., Raseinių rajono Nolėčių kaime. 1989 m. jis baigė VU Chemijos fakultetą, kur įsigijo biochemiko specialybę. Po studijų, 1989–1995 m.) dirbo  Vilniuje veikusiame Biotechnologijos institutas. Tuo laikoitarpiu jis papildoai dar mokėsi Maskvos universiteto Chemijos fakultete ir ten 1993 m. apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją.  1996–1998 m. dirbo Merilendo Universitete (JAV), 1998–1999 m. – Kalifornijos Universitete (Davis, Kalifornija, JAV), 1999–2004 m. Lawrence Livermore nacionalinėje laboratorijoje Kalifornijoje (JAV), 2004–2010 m. – vėl Biotechnologijos institute Vilniuje, nuo 2010 m. – Vilniaus universiteto Biotechnologijos Institute. 2019 m. jam suteiktas VU išskirtinio profesoriaus statusas.

Č. Venclovas yra daugiau negu 80 mokslo publikacijų autorius.

Jo mokslo pasiekimai aukštai įvertinti daugybe premijų ir kitų apdovanojimų, tarp kurių yra ir  Lietuvos mokslo premija (2008 m.), jam paskirta už darbų ciklą „Bioinformatikos metodų kūrimas ir jų taikymas baltymų struktūrai, funkcijai ir evoliucijai tirti (1994–2007 m.)“.

  

Parengė Danguolė Želvytė

  
Naudota literatūra: 
1. „Česlovas Venclovas“, Lietuvos mokslų akademija: http://www.lma.lt/asmsv/intranetas/index.php?m=profile&user=2653 (žr. 2022-10-05)

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įgyvendinamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization