Valužis Juozapas

Juozapas Valužis – vienas iš 1830–1831 m. sukili­mo metu valstiečių organizatorių Žemaitiojoje – Gintališkės ir Salan­tų apylinkėse.

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization