Valdas Stanislovas Laurinavičius

Valdas Stanislovas Laurinavičius (1949–) – mokslininkas (1979 m. – biologijos mokslų kandidatas, 1993 m. – biochemijos daktaras, 1990 m. – technikos mokslų daktaras, 1993 m.
– habilituotas biofizikos mokslų daktaras,  1996 m. – profesorius, pedagogas, vadovėlių autorius, išradėjas, 2001–2011 m. – Lietuvos mokslų akademijos nariu-ekspertu, nuo 2011 m. – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Svarbiausios mokslinių tyrimų sritys – biochemija ir biofizika (fermentų struktūra ir veikimo mechanizmai, fermentų imobilizacija, stabilizacija, modifikacija, biologiniai jutikliai, heterogeninių procesų veikimo mechanizmų modeliavimas).
Jis gimė 1949 m. balandžio 18 d. Būdų kaime (Šiaulių r.). 1955– 1956 m. mokėsi Svirbučių aštuonmetėje mokykloje, 1956–1964 m. – Raudėnų aštuonmetėje mokykloje, 1964–1967 m. – Kuršėnų pirmojoje vidurinėje mokykloje, kurią baigė sidabro medaliu. 1967–1972 m. mokėsi Vilniaus universiteto Chemijos fakultete,  1974 –1977 m. – Lietuvos mokslų akademijos Biochemijos instituto aspirantūroje. Nuo 1974 m. dirba Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos institute (iki 2010 m. Biochemijos institutas, 2010–2016 m. – Vilniaus universiteto Biochemijos institutas), 1981–1989 m. – Fermentinių analizatorių įdiegimo sektoriaus, nuo 1990 m. – Bioanalizės skyriaus vedėjas, 2004–2014 m. – ir instituto direktorius. Čia jam 1996 m. suteiktas profesoriaus vardas.

2003–2005 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos narys. Yra buvęs ir Mokslininkų kvalifikacijos komiteto pirmininkas, Lietuvos mokslo premijų komiteto narys, Lietuvos Biochemikų draugijos valdybos narys.

Dirbdamas su kitais kolegomis sukūrė daugiau kaip 30 biologinių jutiklių gliukozės, pieno rūgšties, šlapalo, cholesterolio kiekiui organizme nustatyti, biologiniams jutikliams pritaikė polifermentines sistemas, chemiškai modifikuotus anglies elektrodus.

V. S. Laurinavičius – 27 patentų ir išradimų bendraautorius.

Yra paskelbė daugiau kaip 130 mokslinių straipsnių.

2002 m. išleido vadovėlius „Organinė ir bioorganinė chemija“ (2002) ir „Biocheminiai analizės metodai“ (2012), skirtus aukštosioms mokykloms.

Yra skaitęs paskaitas Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, keliuose Niujorko, Romos, Kopenhagos, Delio ir Kalkutos universitetuose.

Žmona – Vanda. Sūnūs: Justas ir Jonas.  

Naudota literatūra:

  1. Kuršėnų enciklopedija, Vilnius, 2005, p. 144-145

 

 

Parengė Danguolė Želvytė

 Tekstas paskelbtas 2022 m. įgyvendinat Spaudos, radijo ir televizijos remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


Smush Image Compression and Optimization