Urbonas Zigmas Tadas

Zigmas Tadas Urbonas

Zigmas Tadas Urbonas (1928–2017) – agronomas, pedagogas, rektorius, agrarinių mokslų daktaras, valstybės ir polinis veikėjas. Svarbiausios mokslinio darbo sritys – cukrinių runkelių auginimo naujų technologijų diegimas, žemės ūkio aprūpinimas specialistais.

Gimė 1928 m. spalio 4 d. Šilutės rajono Švėkšnos valsčiaus  Pavilnučio kaime.

1947 m. baigė Švėkšnos gimnaziją, 1952 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) Agronomijos fakultetą. 1952 m. dirbo Šilutės MTS vyriausiuoju agronomu, 1952–1954 m. – Dotnuvos žemės ūkio mokyklos dėstytoju, direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams. 1954–1955 m. buvo Vilniaus žemės ūkio mokyklos, 1955–1956 m. Vilniaus zootechnikumo, 1956–1959 m. – Šiaulių agrozootechnikumo direktorius. 1959–1961 m. ėjo Šiaulių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, 1961–1962 m. – Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos prie LSSR Ministrų Tarybos viršininkas-ministras.

1962–1976 m. ir 1994 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1962–1975 m. šios akademijos devintasis rektorius. Jo darbo rektoriumi laikotarpiu LŽŪA buvo įsteigta 13 naujų katedrų, pastatytas Akademijos miestelis Noreikiškėse.

1972–1976 m. Z. T. Urbonas papildomai ėjo ir Žemės ūkio gamybos valdymo katedros vedėjo pareigas. 1969 m. jam suteiktas žemės ūkio mokslų kandidato vardas, 1970 m. jis tapo LŽŪA docentu.

1976–1990 m. dirbo Žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo  instituto Darbo jėgos prognozavimo sektoriaus vedėju.

Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę buvo žemės ūkio ministro patarėjas ryšiams su Lietuvos Respublikos Seimu ir Vyriausybe, Lietuvos žemės ir miškų ūkio visuomeninių ekspertų kolegijos pirmininkas. 

Buvo Lietuvos komunistų partijos (LKP) narys, 1960–1975 m. – kandidatas į LKP CK narius. 1996 m. kandidatavo į Lietuvos Respublikos Seimą (buvo Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše Šilalės-Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 33).

1965 m. jam suteiktas LSSR nusipelniusio agronomo vardas.

Yra paskelbęs apie 70 mokslinių straipsnių.

1985 m. išleista jo knyga „ Respublikos žemės ūkiui – kvalifikuotus kadrus“. 2000 m. išspausdintas jo kartu su kitais kolegomis spaudai parengta knyga „Agronomas Vytautas Vazalinskas“.

Z. T. Urbonas mirė 2017 m. lapkričio 15 d. Vilniuje.

 

Naudota literatūra:

  1. „Zigmas Tadas Urbonas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/zigmas-tadas-urbonas/.

Smush Image Compression and Optimization