Uosis Stasys

Stasys Uosis (1927–2009) – ekonomistas, finansininkas, pinigų mokslo teoretikas, habilituotas socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras (1984 m.), ilgametis Vilniaus universiteto dėstytojas (1965–1993), profesorius, aktyvus Lietuvos atgimimo Sąjūdžio veikėjas, Lietuvos banko valdybos narys (1990–1992). Pagrindinė jo mokslinių darbų sritis – pinigų teorija.

S. Uosis gimė 1927 m liepos 31 d. Žarėnuose (Telšių r.). 1954 m. baigė Vilniaus universitetą, kuriame studijavo finansus ir kreditą. 1950–1957 dirbo finansininku įvairiose įstaigose.1958–1964 m. buvo LTSR valstybinės plano komisijos prekių apyvartos skyriaus viršininkas, 1964–1966 m. – šio skyriaus viršininko pavaduotojas.1965–1993 m. dirbo dėstytoju Vilniaus universitete, 1968–1971 m. – papildomai dar ir ir Maskvos kooperacijos instituto Vilniaus neakivaizdiniame filiale. 1986 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

1990–1992 m. S. Uosis  buvo Lietuvos banko valdybos narys, Mokslo centro vadovas, 1988–1990 m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo narys.

1988 m. gegužės 26 d. pirmasis iškėlė lito atkūrimo idėją. Jis kartu su V. Terlecku ir V. Baldišiu parengė Lietuvos savarankiškos pinigų ir kredito sistemos sukūrimo koncepciją. Dalyvavo rengiant Lietuvos banko ir Komercinių bankų įstatymus.

1989–1990 m. aktyviai rėmė savarankiškos Lietuvos komunistų partijos kūrimąsi ir atsiskyrimą nuo SSKP, buvo jos narys.

Dalyvavo Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos (nuo 1994 m. – Lietuvos žmogaus teisių asociacija) veikloje, 1990 m. buvo vienas jos steigėjų.

S. Uosis yra knygų „Ūkiskaita ir jos tobulinimo keliai“ (1969), „Lietuvos pinigų ir kredito sistemos koncepcija“ (1989), „Lietuva ir žmogaus teisės: 1989–1999 metai“ (spaudai parengė kartu su kitais kolegomis, 2008), „Pinigų cirkuliacijos reguliavimo ir planavimo raida Tarybų Sąjungoje“ (1972), „TSRS tarptautiniai atsiskaitymai ir finansiniai bei kreditiniai santykiai su užsienio šalimis“ (1974), mokomųjų priemonių aukštosioms mokykloms „Pinigai ir jų cirkuliacijos planavimo sistema“ (1983), „TSRS tarptautiniai atsiskaitymai ir kreditiniai santykiai su užsienio valstybėmis“ (1987) autorius.

Paskelbė apie 150 mokslinių, publicistinių, mokomųjų straipsnių.

Stasys Uosis mirė 2009 m. gegužės 12 d. Vilniuje. Įamžinant S. Uosio atminimą, 2014 m. kovo 28 d. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete atidaryta Stasio Uosio auditorija.

2014 m. Vilniaus universiteto leidykla išleido Meilės Jasienės ir Simonos Kairaitytės spaudai parengtą monografiją „Profesorius Stasys Uosis“. Joje analizuojami S. Uosio mokslo darbai, indėlis įtvirtinant Lietuvos valstybingumą, išskiriamos ir nagrinėjamos Lietuvos banko ir savų pinigų sistemos atkūrimo istorinės aplinkybės.

 

Parengė Loreta Sungailienė

 

Naudota literatūra:

  1. Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/stasys-uosis/.
  2. Vilniaus universitetas https://naujienos.vu.lt/profesorius-stasys-uosis/.

  

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


Smush Image Compression and Optimization