Uogintas Bronius (vyresnysis)

Uogintas Bronius vyresnysis (1913–1988) – dailininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Jis gimė  1913 m. sausio 2 d. Grūžiuose (Pasvalio r.), mirė 1988 m. rugsėjo 3d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse. 1932–1940 m. jis dailės mokėsi Kauno meno, mokykloje, vėliau, 1940–1943 m. žinias gilino Vilniaus dailės mokykloje 1947–1951 m. dirbo dėstytoja Vilniaus dailės akademijoje (1944–1951 m. Vilniaus dailės institutas, 1951–1990 – Lietuvos dailės institutas). Parodose pradėjo dalyvauti 1943 metais. 1963, 1973, 1983 m. jis surengė individualias dailės parodas Vilniuje ir Kaune, 1983 m. – Rokiškyje ir Biržuose. Vėlesniais metais atsidėjo kūrybai. Po mirties jo parodos 2013 m. surengtos Palangoje ir Panevėžyje.

1963 m. B. Uogintui suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas.

Žymiausi jo sukurti psichologiniai ir realistiniai piešiniai. B. Uogintas yra 1970 m. sukurtų Juozo Grušo, Balio Dvariono, 1973 m. – Donato Banionio, 1981 m. – S. Pavilonio portretų autorius. Tarp realistinių peizažų žymiausi jo kūriniai Universiteto kiemai, Pilies skersgatvisMosėdis (jie sukurti 1962–1980 metais). Jis taip pat kūrė ekslibrisus, emblemas, plakatus,  šaržus, etiketes, apipavidalindavo ir knygas, bendradarbiavo vaikų žurnaluose.

B. Uoginto kūrinių yra įsigijęs Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, daug jų yra privačių asmenų kolekcijose.

Jo žmona buvo dailininkė Bronė Mingilaitė-Uogintienė (1919–1983). Gyvendami santuokoje jie susilaukė sūnaus Broniaus Uoginto (1946–2013) ir dukters Gintarės Uogintaitės (g. 1955). Abu jie pasirinko tėvų kelią – tapo dailininkais.

Nuo 1964 m. jis kartu su žmona ir vaikais vasaromis gyvendavo ir kurdavo Palangoje, jų pačių pasistatytame name.

Naudota literatūra:
1. „Bronius Uogintas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/straipsnis/bronius-uogintas/ (žr. 2022-01-24)..

 

Danutė Mukienė

 

 

Nuotraukoje – Broniaus ir Bronės Uogintų namas Palangoje Uogintas

 

Tekstas paskelbtas 2022-01-24

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization