Uogintas Bronius (jaunesnysis)

Bronius Uogintas (jaunesnysis, 1946–2013) – dailininkas, restauratorius. Jis gimė 1946 m. balandžio 2 d. dailininkų Broniaus ir Bronės Uogintų šeimoje Vilniuje. Jis baigė Lietuvos dailės institutą (1944–1951 m. Vilniaus dailės institutas, 1951–1990 – Lietuvos dailės institutas). Stažavosi Rusijoje, Lenkijoje Čekijoje. 10 metų atsidėjo unikalių senųjų  Lietuvos freskų restauravimui. Kauno katedros rytiniame fasade jis restauravo „Šventąją Trejybę”, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje Piaseckų koplyčios freską, taip pat ir Pažaislio vienuolyno, Vilniaus universiteto kiemo freskas,  Vilniaus Bernardinų bažnyčios fasade atidengė „Nukryžiavimą“, Vladimiro sobore jis restauravo iškilaus rusų tapytojo Andrejaus Rubliovo kūrinius.

Jis taip pat kūrė peizažus ir portretus. Dažnai tapydavo Vilniaus peizažus, ypač siauras Vilniaus senamiesčio gatveles. Vasaromis išvykęs į Žemaitiją, tapydavo šio krašto kaimo peizažus, liaudies skulptūrėles, bažnyčias. Yra sukūręs ir iškilių Lietuvos menininkų, kurie lankydavosi jo tėvų namuose Palangoje, portretų – Juozo Miltinio, Viktoro Miliūno, Giedrės Kaukaitės, Albino Žukausko, Aldonos Dvarionaitės, Laimono Noreikos, Povilo Gaidžio, Donato Katkaus ir kt. iškilių Lietuvos žmonių portretų

Paskutiniais savo gyvenimo metais sukūrė daug spalvingų peizažų, natiurmortų.

Aktyviai dalyvavo dailės parode. Yra surengęs individualių kūrybos parodų Lietuvoje, Vokietijoje, Japonijoje.

Nuo 1964 m. jis kartu su tėvais dažnai vasaromis gyvendavo ir kurdavo Palangoje, tėvams priklausiusiame name.

Jo kūrinių yra įsigijęs Lietuvos nacionalinis dailės, M. K. Čiurlionio dailės muziejai, Tretjakovo galerija, daug jo kūrinių yra privačiose kolekcijose. privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.

Naudota literatūra:

1.  „Bronė Mingilaitė-Uogintienė“, Visuotinė lietuvių enciklopedija,  https://www.vle.lt/Straipsnis/brone-mingilaite-uogintiene/ (žr. 2022-01-24).

2.  „Bronius Uogintas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/straipsnis/bronius-uogintas/ (žr. 2022-01-24).

3. „Bronės Mingilaitės-Uogintienės ir Broniaus Uoginto namas“, Kultūros vertybių registras https://kvr.kpd.lt/#/ (žr. 2022-01-24).

 

Danutė Mukienė

 

 

Nuotraukoje – Broniaus ir Bronės Uogintų namas Palangoje

 

Tekstas paskelbtas 2022-01-24

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization