Tomkevičius Jokūbas

Tomkevičius Jokūbas – 1830–1831 m. sukilimo Telšių aps­krities sukilėlių kuopos vadas, kapitonas, vė­liau (sukilimo pabaigoje) – majoras. 1831 m. kovo 1 d. jo kuopoje būta 38 sukilėlių, jie turėję 21 karabiną, vėliau būryje būta 198 sukilėlių (yra išlikęs jų vardinis sąrašas). Dalyvavo su savo būriu pradedant sukilimą Telšių mieste: su Dominyko Daubaro ir Juozapo Giedraičio bajorų būriais užpuolė mieste likusią įgulos dalį, jiems atiteko 100 ka­rabinų ir 2 000 šovinių. Dalyvavo Darbėnų, Pa­gramančio kautynėse.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

 

Smush Image Compression and Optimization