Tiškevičiūtė Marija

Visuomenės veikėja, spaudos bendradarbė, knygnešių rėmėja, pirmoji lietuviško vaikų darželio įkūrėja. Gimė 1871 m. lapkričio 22 d., mirė 1943 m. vasario 15 d. Belniakų lageryje, Krasnojarsko krašte.
1897 m. Laumės Lelivaitės slapyvardžiu paskelbė „Tėvynės sarge“ apysaką „Vidmantas“.
1898 m. brolio dvare Kretingoje įsteigė vaikų darželį. XX a. pr. Kretingoje išlaikė mokytoją.
1904 m. poetas Jonas Mačiulis-Maironis jai dedikavo poemą „Z nad Biruty“ („Nuo Birutės kalno“).
1924 m. ją ištiko dvasinė krizė, kai staiga mirė jos bičiulė M. Senkler. Jai įveikti grafaitė išvyko į Prancūzijos Strasbūro miestą, kur 2 metus praleido užsidariusi moterų vienuolyne.1941 m. birželio 14–15 d. buvo suimta enkavedistų ir ištremta į Krasnojarsko krašto Rešiotų koncentracijos stovyklą.
2012 m. vasario 23 d. Kretingos rajono vaikų ugdymo centras pavadintas Marijos Tiškevičiūtės vardu – Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/tiskeviciute-marija/
  2. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-04-25-kaip-jie-mus-teise-marija-tiskeviciute/175544

Smush Image Compression and Optimization