Tiškevičius Konstantinas

Konstantinas Tiškevičius (1915–1989) – sovietinis istorikas, pedagogas, profesorius, istorijos mokslų kandidatas (1959 m.), LSSR nusipelnęs kultūros veikėjas (1965 m.), politinis valstybės veikėjas. 

Jis gimė 1915 m. kovo 8 d. Tarkanuose (Gomelio sritis). 1934–1937 m. dirbo Baltarusijos komjaunimo Centro komiteto skyriaus vedėju. Antrojo pasaulinio karo dalyvis.
1949 m. baigė Vilniaus universitetą. 1948–1956 m. dėstė Respublikinėje partijos mokykloje, nuo 1951 m. buvo direktoriaus pavaduotojas, 1953–1956 m. – šios mokyklos direktorius. 1956–1978 m. dirbo Vilniaus aukštosios partijos mokyklos direktoriumi, 1978–1983 m. buvo šios mokyklos rektorius, profesorius (1976 m.).
Svarbiausi jo darbai parašyti LKP ir TSKP istorijos temomis.
1954–1956 m., 1966–1975 m. buvo kandidatas į LKP CK narius, 1956–1966 m. ir 1975–1985 m. – LKP CK narys.
K. Tiškevičius mirė 1989 m. kovo 14 d. Vilniuje. 

Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą:

1. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija https://lt.wikipedia.org/wiki/Konstantinas_Ti%C5%A1kevi%C4%8Dius_(1915)  

Smush Image Compression and Optimization