Tautavičius Vaitiekus, Vaidevutis

 

Vaidevutis Tautavičius, Vaitiekus – agronomas, pedagogas, spaudos darbuotojas, kompozitorius.

Smush Image Compression and Optimization