Tamošiūnaitė (Budrė) Daiva

 

Daiva Tamošiūnaitė-Budrė – radijo ir televizijos laidų, renginių vedėja, filmų įgarsintoja, aktorė. Gimė 1966 m. sausio 9 d. Plungės rajono Vydeikių kaime. 1983 m. baigė Plungės 4-ąją vidurinę mokyklą ir Plungės vaikų muzikos mokyklą. Tais metais norėjo pradėti studijuoti Vilniaus universitete, bet įstoti į jį jai nepavyko, tad vienerius mokslo metus Plungės rajono Medingėnų vidurinėje mokykloje dėstė prancūzų kalbą ir muziką. 1984 m. buvo priimta studijuoti prancūzų kalbą Vilniaus pedagoginiame institute (VPI), kurį baigė 1988 metais. Studijų metais aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje – buvo VPI Kultūros klubo narė, organizavo studentiškus renginius.

D. Tamošiūnaitė (Budrė) yra dirbusi VPI Kultūros klubo meno vadove, Vilniaus medicinos mokykloje, vėliau dėstė prancūzų kalbą Vilniaus 27-ojoje vidurinėje mokykloje, o nutraukusi pedagoginę veiklą vertėjavo.

1993 m. dirbo radijo stotyse – radiofone „Vilniaus varpas“, „Laisvoji banga“, „Radiocentras“, „RC 2“. Kūrė ir vedė gyvenimo būdo, pokalbių, pramogines muzikines laidas. Nuo 2003 m. LNK kanale kūrė ir veda televizijos laidas „Antra pusė“, „Meilės istorijos“, „Istorijos“, „Gyvenimas kaip kinas“, „Tik tarp mūsų“, yra laidos „Pagaliau savaitgalis“ vedėja.

Ji veda ir renginius, įgarsina kino filmus, yra organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veidas.
2008 m. režisieriaus Mario Martinsono pastatytame filme „Nereikalingi žmonės“ sukūrė Laimos vaidmenį.

2008 m. tapo Tautos prisikėlimo partijos (TPP) narė. 2008 m. spalio 12 d. daugiamandatėje apygardoje pagal Tautos prisikėlimo partijos sąrašą buvo išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą, tačiau Seimo nario mandato atsisakė.

 

Naudota literatūra:

  1. „Daiva Tamošiūnaitė“, Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Daiva_Tamo%C5%A1i%C5%ABnait%C4%97.

Smush Image Compression and Optimization