Tamošaitytė Sigita

Dainuojamosios poezijos kūrėja, pedagogė. Gimė 1964 m. gegužės 6 d. Šiauliuose.
1982–1986 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
1986 m. pradėjo dirbti Kretingos J. Pabrėžos gimnazijos pradinių klasių mokytoja, ten mokytojauja iki šiol.
1986–1996 m. buvo Kretingos kultūros centro šokių kolektyvo „Toncius“ narė.
1995 m. jai suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, taip pat įgijo anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją Klaipėdos universitete. Respublikiniame dainuojamosios poezijos konkurse „Šaltinis“ pelnė publikos prizą.
1996–2003 m. buvo šeštadieninės mokyklėlės „Žvirbliukai“ Kretingos kultūros centre viena iš organizatorių.
1996 m. respublikiniame dainuojamosios poezijos konkurse „Šaltinis“ gavo prizą už dainų tekstus.
1997 m. respublikiniame dainuojamosios poezijos konkurse „Šaltinis“ tapo laureate.
2000 m. išleido autorinių dainų tekstų knygelę „Ne paukštis aš, ne debesis“ (lietuvių ir anglų kalbomis).
2005 m. vasarą subūrė bendraminčius į „Raskylos“ etnografinį ansamblį.
2009 m. išleido dainuojamosios poezijos albumą (kompaktinę plokštelę) „Laipteliai“, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečiui ir Kretingos miesto 400 metų sukakčiai paminėti.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/tamosaityte-sigita/

Smush Image Compression and Optimization