Tamašauskas Kazys Algimantas

Kazys Algimantas Tamašauskas – mokslininkas, medikas.
Gimė 1936-02-21 Klaipėdoje. 1954 m. baigė Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą, 1960 m. – Kauno medicinos institutą. 1964 m. apgynė disertaciją širdies
ir kraujagyslių inervacijos tyrių tema. Nuo 1960 m. – Žmogaus anatomijos katedros asistentas, nuo 1967 m. – docentas, nuo 1991 m. – einąs katedros vedėjo ir profesoriaus pareigas.
Parašė (kartu su bendraautoriais) vadovėlį provizoriams ir medicinos mokykloms – „Žmogaus anatomijos ir fiziologijos“  
Paskelbė daug mokslo populiarinimo straipsnių, išleido keletą brošiūrų, parengė spaudai į lietuvių kalbą išverstų knygų biologijos temomis.

Parengė Danutė Mukienė

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“

 

Smush Image Compression and Optimization