Šustauskas Vytautas

Vytautas Šustauskas (1945–2023) – politikas, visuomenės veikėjas.

Gimė 1945 m. kovo 19 d. Kražiuose (Kelmės r.). 1964 m. baigė Klaipėdos laivų statybos technikumą (dabar – Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla), kuriame įgijo techniko–technologo specialybę. 1968–1969 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakultete (dabar – Klaipėdos universitetas), 1970–1971 m. – Klaipėdos jūreivystės mokykloje (dabar – Klaipėdos universiteto Jūreivystės institutas), tarnavo sovietų kariuomenėje. Studijų metais kurį laiką dirbo jūreiviu, 1968–1972 m. – Klaipėdos gamyklos „Progresas“ mechaniku, 1972–1989 m. – Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimų instituto inžinieriumi, inžinieriumi technologu, Kauno metalo dirbinių gamyklos cecho viršininku, Kauno radijo gamyklos Radijo eksperimentinio konstravimo biuro inžinieriumi technologu.
Lietuvos Atgimimo metais aktyviai įsijungė į šalies politinį ir visuomeninį gyvenimą, saugojo parlamentą lemtingomis 1991-ųjų sausio dienomis. Pasisakė už socialiai remtinų, neįgaliųjų, daugiavaikių šeimų teises, organizavo protesto akcijas, žygius, mitingus, kuriuose buvo siekiama socialinės teisybės šalyje. 1990 m. spalio 5 d. prisidėjo prie Kryžkalnio memorialo susprogdinimo. 1997 m. rugsėjo 7–10 d. organizavo „Ubagų žygį“.

1995–1997 m., 1997–2000 m., 2000–2003 m. buvo Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. 2000 m. balandžio 13 – spalio 30 d. dirbo Kauno miesto savivaldybės meru. 2000–2004 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. 2002 m. buvo išrinktas Kauno miesto savivaldybės tarybos nariu, bet mandato atsisakė, nes dirbo Seime.

2005 m. baigė Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetą.

1989–1992 m. vadovavo Lietuvos laisvės lygos Kauno skyriui. 1992 m. įkūrė visuomeninį politinį judėjimą Lietuvos laisvės sąjungą, kuri 1994 m. tapo politine organizacija. V. Šustauskas buvo jos pirmininkas. 2008 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, bet į Seimą nebuvo išrinktas.

Vėlesniais metais valstybės valdymo, įstatymų priėmimo institucijose nedirbo, tačiau aktyviai dalyvavo įvairiuose antisisteminiuose renginiuose, pasisakė prieš NATO, protestavo prieš LGBT eitynes Kaune, teisme palaikė dabar už šnipinėjimą Rusijai kalintį Algirdą Paleckį.

V. Šustauskas mirė 2023 m. birželio 21-osios naktį Kaune.

 

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos Respublikos Seimo informaciją

Smush Image Compression and Optimization