Stonys Benediktas, Povilo sūnus

Benediktas Stonys – muzikas, pedagogas, spaudos bendradarbis. Gimė 1937 m. sausio 13 d. Klaipėdos rajono Tarvydų kaime, netoli Veiviržėnų miestelio. Tėvai tikri žemaičiai: tėvas – Povilas Stonys, ūkininko sūnus iš gretimo Lauksodos kaimo, mama – Eugenija Skuodaitė, kilusi nuo
Rietavo iš Kalakutiškių kaimo, Rietavo pašto viršininko Z. Skutfdo duktė, baigusi Oginskio įkurtą ir 1925 m. atkurtą mergaičių namų ruošos mokyklą.
Benediktas Stonys 1956 m. baigė Veiviržėnų  vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus kultūros švietimo technikumo choro dirigavimo skyrių.  Technikumo nebaigė, nes 1958 m. įstojo į Vilniaus valstybinio Pedagoginio instituto muzikos specialybę. Institutą baigė 1962 m., gavo vidurinės mokyklos muzikos mokytojo kvalifikaciją. Studijuodamas institute grojo pučiamųjų orkestre, dainavo studentų muzikos kolektyvuose. 
Nuo 1962 m. iki 1978 m. pagal paskyrimą dirbo Klaipėdos Pedagoginėje mokykloje muzikos dėstytoju, 1978–1995 m. – Lietuvos Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose vyresniuoju dėstytoju. 1995–2002 m. buvo Tauralaukio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ir muzikos mokytojas. 2002 m. išėjo į pensiją.
Yra vadovavęs Klaipėdos kojinių fabriko moterų chorui, Klaipėdos statybos tresto chorui ir merginų ansambliui. Visą gyvenimą mėgo dirbti su vaikais, domėjosi vaikų muzikiniu auklėjimu šeimoje. Vasaromis dirbo pionierių stovyklose  muzikos  vadovu,  rašė  daineles  vaikams, kurios  buvo  spausdintos  laikraštyje „Tarybinis mokytojas“ ir kituose
to meto laikraščiuose. Parašė apie 120 dainų ir instrumentinių kūrinėlių. Dainose vyrauja Žemaitijos kaimo, gamtos temos. Spaudoje skelbė straipsnius apie muzikos dėstymo metodiką, muzikinį vaikų auklėjimą periodiniuose leidiniuose – laikraštyje „Tarybinis mokytojas“,„ Tarybinė mokykla“, „Gama“.
Mėgo bažnytinę muziką, parašė mišias, apie 20 giesmių. 
Buvo neetatinis ekskursijų vadovas, vedė ekskursijoms po Klaipėdą, Kuršių neriją, Jūrų muziejų. Dalyvavo konkurse „Turistinė daina -1983“ ir buvo apdovanotas diplomu.
Yra gavęs septynis garbės ir padėkos raštus ir Lietuvos turizmo ir ekskursijų tarybos diplomą už turistinę dainą.
Mirė 2005 m. gruodžio 22 d.. Palaidotas Veiviržėnų kapinėse (Klaipėdos r.).

Tekstą parengė Ipolitas Petrošius

 

 

Informacija atnaujinta 2007-04-10

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization