Stanevičius Jonas

 

Jonas Stanevičius – žurnalistas, spaudos darbuotojas, televizijos laidų vedėjas, politinis veikėjas.

Gimė 1977 m. spalio 2 d. Vilniuje. 1995–2003 m. buvo dienraščio „Klaipėda“ korespondentas, dienraščio teminių dalių redaktorius, 2000–2007 m. televizijos laidų „Farai“, „Komanda“, „Gelbėtojų komanda“ žurnalistas, 2001–2008 m. UAB „J&G produkcija“ redaktorius, 2002–2008 m. laidos „TV pagalba“ vedėjas, 2007–2008 m. lapkričio mėn. visuomeniniais pagrindais dirbo Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoju, buvo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas, Nepriklausomos frakcijos Skuodo rajono taryboje pirmininkas. 2008 m. pats išsikėlė savo kandidatūrą Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose ir buvo išrinkras Seimo nariu Mažeikių 37 apygardoje. Seimo nario pareigas ėjo 2008.11.17–2012.11.16.

 

Naudota literatūra:

  1. „Jonas Stanevičius“, Lietuvos Respublikos Seimas: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=53904.
  2. „Jonas Stanevičius“, Vikipedija. Laisvoji enciklopedija“: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Stanevi%C4%8Dius.

Smush Image Compression and Optimization