Šiuipys Mykolas

Kunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Gimė 1836 m. Viekšniuose, Akmenės parapijoje, mirė 1900 m. kovo 24 d. Alsėdžiuose, Plungės rajone.
1862 m. įšventintas į kunigus ir paskirtas vikaru į Laukuvą.
1864–1865 m. vikaravo Alšvange, Latvijoje.
1866–1867 m. buvo vikaras Darbėnuose, Kretingos rajone.
1867 m. rugsėjo 24 d. uždarytas į Kretingos vienuolyną, už mokinių agitavimą nelankyti liaudies mokyklos, dėl rusiškai dėstomos tikybos.
1871 m. spalio 23 d. buvo iš Kretingos vienuolyno išleistas, tačiau buvo slaptai prižiūrimas policijos.
1879–1881 m. Buvo vikaras Pandėlyje.
1889–1891 m. buvo klebonas Leckavoje, Mažeikių  rajone.
Nuo 1892 m. iki mirties buvo altaristas Alsėdžiuose, Plungės rajone.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/siuipys-mykolas/
  2. http://www.mke.lt/Mykolas_%C5%A0iuipys

Smush Image Compression and Optimization