Šimulis Pranas

Pranas Šimulis (1926–2014) – gydytojas pediatras, habilituotas mokslų daktaras, pedagogas, profesorius. Svarbiausios jo mokslinio darbo temos buvo vaikų kardiologija, reumatologija, širdies ritmo sutrikimai, elektrokardiologija, arterinė hipertenzija, vaikų priežiūra ir maitinimas.

P. Šimulis gimė 1926 m. sausio 1 d. Palšių kaime (Kelmės r.).1945 m. baigė Kelmės gimnaziją (dabar – Jono Graičiūno gimnazija), 1954 m. – Kauno medicinos institutą. Po studijų dirbo gydytoju Saldutiškyje, Birštone, Marijampolėje. 1960 m. įstojo į aspirantūrą Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute Vilniuje.

1964 m., kai apgynė medicinos mokslų kandidato (dabar – medicinos daktaras) disertaciją, buvo pakviestas dirbti Vilniaus universitete (čia jis moksline veikla užsiėmė 1964–1995 m.). Tuo laikotarpiu ėjo įvairias pareigas: buvo Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros asistentas docentas, nuo 1977 m. – profesorius. Jis savo mokslinį darbą visada siejo su gydytojo praktika (ne tik gydė ligonius, bet ir konsultavo juos, savo žiniomis dalinosi su kolegomis). 1974–1977 m. P. Šimulis buvo Vilniaus universiteto Vaikų ligų katedros vedėjas, 1978–1995 m. – to paties universiteto Gydytojų tobulinimosi fakulteto Pediatrijos katedros vedėjas.

Dirbdamas universitete 1974 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją.
1995–2000 m.  buvo Medicinos diagnostikos centro profesorius-konsultantas.

Daugelį metų aktyviai bendradarbiavo spaudoje (buvo itin didelis pediatrijos mokslo ir žinių skleidėjas). Iš viso jis per savo mokslinės veiklos laikotarpį parašė ir paskelbė apie 200 straipsnių, metodinių rekomendacijų.

P. Šimulis yra 1992 m. išleistos knygos „Vaikų kardiologija“ autoriais. Kartu su kitais medikais jis parengė spaudai ir išleido knygas „Širdies ydos“ (1978 m.; spaudai parengė kartu su J. Rugieniumi, V. Sirvydžiu), „Jauniems tėvams“ (1983, 1988; rusų kalba 1992; parengė kartu su A. Vingriu), vadovėlį „Vaikų ligos“ (1976, 1988 m.; parengė kartu su kolegomis), „Pediatro žinyną“ [1985 m.; parengė krtu su kolegomis (jau yra išspausdinti 4 šios knygos leidimai]. Yra parašęs knygą ir Vilniaus medicinos draugija“.

1994 m. už darbų ciklą „Vaikų ligų klinika, diagnostika, gydymas, praktika (1973–1993)“ jam kartu su kitais kartu dirbusiais medikais suteiktas Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureato vardas.
P. Šimulis daug metų dalyvavo medikų visuomeniniame gyvenime. Jis buvo Vilniaus pediatrų draugijos, kuris vienijo apie 1000 medikų, ir Vilniaus medicinos draugijos narys ir net 27 metus (1965–1992 m.) vadovavo Vilniaus pediatrų draugijos valdybai, o 1998–2003 m. – Vilniaus medicinos draugijos valdybai. Jam vadovaujant, Vilniaus pediatrų draugijos „posėdžiuose būdavo nagrinėjami aktualūs vaikų sveikatos organizavimo klausimai, vaikų mirtingumo priežastys, specifiniai vaikų pulmonologijos, nefrologijos, reanimacijos, klinikinės farmakologijos, genetikos, etikos ir deontologijos klausimai. Į posėdžius buvo kviečiami ir kitų Lietuvos miestų pediatrų draugijų nariai.“[1]

Mirė prof. Pranas Šimulis 2014 m. spalio 19 d. Vilniuje.

 

Naudota literatūra:

  1. „Pranas Šimulis“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/pranas-simulis/ (žr. 2022-01-05).
  2. „Pranas Šimulis (1926–2014)“, Acta medica Lituanica, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, vol. 21, No. 4.

 

Nuotraukoje – Pranas Šimulis.  Nuotrauka iš leidinio Acta medica Lituanica Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, vol. 21, No. 4. Fotografas nežinomas

____________________

[1] „Pranas Šimulis (1926–2014)“, Acta medica Lituanica, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, vol. 21, No. 4, p. i.

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ“

Smush Image Compression and Optimization