Šapokienė (Valskytė) Elena

Elena Špokienė – mokslininkė, habil.mokslų daktarė, pedagogė, profesorė. Ji yra daugelio aplinkosauginio švietimo iniciatyvų Lietuvoje pradininkė, bendram aplinkosauginiam darbui daugelį metų telkė moksleivius, studentus, pedagogus ir mokslininkus.
Elena Šapokienė (Valskytė) gimė 1928 m. gruodžio 16 d.Tauragės apskr. Pužų kaime. 1950 m. baigė Kelmės vidurinę mokyklą. Iki 1951 m. gyveno Kelmėje. 1959 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą.
Lietuvos mokslų akademijos leidinyje „Edukologija“ išspausdintame prof. E. Šapokienės 80-mečiui skirtame straipsnyje (2009. vol. 55. No. 1. P. i–v) rašoma:
„1951–1960 m. mokytojavo Skaudvilės krašto mokyklose. Nuo 1961 m. iki pensijos dėstė Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) augalų anatomijos ir gamtos apsaugos kursus, vadovavo gamtos apsaugos draugijai.
1963–1966 m. mokėsi Leningrado A. Gerceno valstybinio instituto aspirantūroje.
Habilituota edukologijos mokslų daktarė (1993), profesorė (1994), Daugpilio pedagoginio universiteto (Latvija) habilituota moklų daktarė.
Aplinkosauginio darbo rezultatus apibendrino leidiniuose: „Gamtos struktūra ir funkcionavimas“ (1980), „Mokomieji ekologiniai takai“ (1986), „Gamtos apsaugos fakultatyvo metodika“ (1987), „Gamtosaugos vakarai ir šventės mokyklose“ (1988), „Ekologinio ugdymo sūkuriuose“ (1998) ir kituose.
Prof. E. Šapokienė aplinkosauginio švietimo tikslus sėkmingai įgyvendino praktikoje, dirbdama dėstyta, vadovaudama gamtos apsaugos draugijai, studentų ir moksleivių aplinkotyrinei veiklai. Profesorės mokiniai sėkmingai dirba pedagoginį, mokslinį ar gamtosauginį darbą įvairiose institucijose.
Profesorės įkurti respublikinis aplinkotyros klubas „Medumėlė“ ir Utenos tarpmokyklinis aplinkotyros klubas „Viola“ savo veikla siekia pažinti bei tausoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, formuoti aplinkai palankią gyvenseną, tęsia profesorės vykdomą aplinkosauginio švietimo idėjų plėtrą mūsų šalyje, įgyvendina mokymosi visą gyvenimą principą.
Už aplinkosauginio švietimo sistemos plėtojimą, naujus darbo metodus visų pakopų mokymo įstaigose prof. E. Šapokienė 1996 m. apdovanota Aplinkos apsaugos ministerijos premija, kuri vėliau buvo pavadinta Č. Kudabos premija. Taigi profesorė yra pirmoji šios premijos laureatė. Švietimo ir mokslo ministerijos premijomis profesorės aplinkosauginis darbas įvertintas 1990 ir 1996 m., 1997-aisiais pareikšta LR Prezidento padėka. […]“.
E. Šapokienė iš viso išleido apie 40 knygų, knygelių, brošiūrų, parašė ir paskelbė daug straipsnių.

  

Parengė Jurga Žemaitytė 

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

Smush Image Compression and Optimization